Svoje štúdia som vychodil v Anglicku, bakalársky stupeň vo filozofii a histórii na University of Exeter a magisterský stupeň v odbore moderné európske dejiny na University of Oxford. Rok štúdia som v rámci Erazmus+ strávil aj v Holandsku na Radboud Universiteit. Vo svojom výskume som sa prevažne zameriaval na obdobie komunistického režimu v bývalom Československu. Najradšej som pracoval s modernými historickými metódami so silným interdisciplinárnym presahom s filozofiou, sociológiou a antropológiou. Mojou doménou na inštitúte je historická analýza demokratického vývoja v českej spoločnosti.

Aktuality

Studie, analýzy, videa. Všechny příspěvky autora od těch nejnovějších.
Demokracie a svoboda
Mýtus jménem Masaryk: Díl 1. - Masarykova filozofie
Osobu Tomáše Garrigua Masaryka všichni důvěrně známe jako politika a prezidenta osvoboditele. Tento výrazný úspěch...
Přečíst článek ...
Zobrazit všechny