Volební metody

Seznam odborných studií a dalších výstupů

Přečtěte si naše texty v akademických časopisech, ale třeba také nejnovější příspěvky v médiích.
2022
odborný článek
Poměrnost, ale jaká? Srovnání různých úrovní a typů proporcionalit zvažovaných alternativ volební reformy z roku 2021
2022
odborný článek
Alternative voting methods applied through ICT to enhance political participation in the Czech Republic
2022
odborný článek
Who Favours Men in Flexible-List PR Systems?
2022
článek v novinách
Stát musí jasně definovat, co považuje za dezinformaci. Jinak hrozí perzekuce i za zcela legitimní názory
2021
review článku
Utilitarian Voting and Christian Klamler's Empirical Evidence
2021
odborný článek
Elections with Multiple Positive and Negative Votes
2021
expertní zpráva
Srovnání aktuálních návrhů volební reformy
2021
článek v novinách
Nenajdou-li politici způsob, jak se vyrovnat s rozhodnutím Ústavního soudu, přijde ke slovu legendární Hlava XXII
2021
kapitola v knize
Aktuální otázky svobody projevu v době sociálních sítí
2021
blog
Z bláta do louže? Návrh volebních pravidel z pera Marka Bendy
2021
kapitola v knize
Ústavněprávní aspekty nuceného stáhnutí představení Jaroslava Duška během koronavirové krize
2021
blog
Mýty a fakta o zrušených volebních pravidlech
2021
kapitola v knize
Vliv algoritmického rozhodování a imperativu zachování základních práv na pojetí civilněprávní odpovědnosti sociálních sítí za obsah nahraný třetími subjekty
2021
odborný článek
Do Praguers differ from Czechs? Selected topics of recent intergroup antagonism attempts
2021
kapitola v knize
Umělá inteligence jako hmotněprávní a procesní subjekt v civilním právu s přihlédnutím k zastoupení
2021
článek v novinách
Schvalování nových volebních pravidel by bez Senátu bylo obtížnější
2021
článek v novinách
Babiš dál sní o změně volebního systému na „vítěz bere vše“. Jeho záměrům by vyhovoval. Co by ale přinesl voličům?
2020
přednáška
Proč neomezovat svobodu projevu?
2020
expertní zpráva
Fake news in social and natural sciences: Survey in Czechia
2020
odborný článek
Soudní přezkum správní činnosti veřejné správy v Anglii a Walesu
2020
policy paper
Právní rovina svobody projevu v 21. st. Východiska a doporučení
2020
kapitola v knize
Genetické inženýrství jako regulativní výzva 21. století
2020
příspěvek ve sborníku
Regulation of Social Media Networks Through the Article 102 TFEUConference
2020
článek v novinách
Při jmenování soudců je třeba zvážit jejich lidské i odborné kvality
2020
článek v novinách
Sociální sítě by neměly být arbitry, co lze, či nelze veřejně říkat
2020
odborný článek
Alternative voting, alternative outcomes: 2018 Presidential election in the Czech Republic
2020
článek v novinách
Máme se v Číne čím inspirovat? Jak spolu souvisí svoboda slova a současná pandemie
2020
disertační práce
Electoral Integrity in Central Europe: an Insight Into the Electoral Rules and Reality
2020
článek v novinách
Algoritmy sociálních sítí zvětšují polarizaci společnosti
2020
článek v novinách
Žádný orgán státní správy nemůže žádat smazání internetového obsahu
2019
Odborný článek
Postoj ODS k přímé volbě starostů: případová studie
2019
novinový článek
Když soudy rozhodují nejen o právních, ale i politických otázkách
2019
recenze
Protest, omyl, nezájem? Neplatné hlasování v České republice a v nových demokraciích Lebeda, Tomáš and Jakub Lysek (et al.) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017. 172 pages
2019
bakalářská práce
Janeček Electoral Method from the Social Choice Perspective: Experimental Case Study
2019
diplomová práce
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
2019
odborný článek
Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint
2018
online článek
Vnímání globální identity v krajích ČR
2018
online článek
Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?
2018
recenze
How to Rig an Election Cheeseman, Nic and Brian Klaas New Haven and London: Yale University Press (2018), 320 pp., ISBN 978‐0‐300‐20443‐8.
2018
blog
Rozhodovat o dění ve státě má mít způsobilý občan bez ohledu na to, kde se nachází
2018
blog
The Czech Republic finally has a new government: it has a prosecuted populist Prime Minister and is supported by the Communists
2017
odborný článek
Strategies of Actors Influencing Electoral Integrity: A Case Study of the Czech Republic
2017
kapitola v knize
Subjektivita a intersubjektivita práva
2016
kapitola v knize
Výzkum strategického hlasování po Maurici Duvergerovi: prohlubování a rozšiřování argumentu
2016
odborný článek
Kritický nástin politizace soudní moci
2015
odborný článek
Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR
2015
odborný článek
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2015
odborný článek
Appearances Are Deceptive: Credibility of Russian Election Commission
2014
odborný článek
Diskursivní rovina sporu o volební reformu v Rumunsku v roce 2012
2013
odborný článek
Fidži: Neúspěšný případ volebního inženýrství
2013
odborný článek
Koncept ke zkoumání volebních podvodů: Případová studie ruských parlamentních voleb 2011
2013
odborný článek
Diskuse nad povahou volebního podvodu a pokus o redefinici
2012
odborný článek
Obrat vlevo: Dánské parlamentní volby 2011