Symposium

Mezinárodní symposium 2023

Jedinečný prostor k diskuzi o problémech současné demokracie

Demokracie v 21. století:
Výzvy pro otevřenou společnost

Mezinárodní symposium je jedinečným prostorem pro dialog mezi zahraničními i českými experty, zástupci nevládních organizací, politiky i širokou veřejností. Přední osobnosti světové vědy se opět sejdou v Praze, aby diskutovaly o aktuálních výzvách pro demokracii a otevřenou společnost. Letos se zaměří především na tematiku dezinformací a svobody projevu, využití umělé inteligence či problematiku voleb.

Pátý ročník mezinárodního symposia se uskuteční v pátek 15. září 2023 v Praze. Přednášky předních světových odborníků jsou simultánně tlumočeny do češtiny. Přijďte si je poslechnout do Rytířského sálu Velkopřevorského paláce na Malé straně a zapojte se do diskuze o výzvách současné demokracie. Vstupenky na celodenní akci v prodeji v síti GoOut.cz.

Řečníci

Celý program symposia se odehrává v anglickém jazyce, přičemž bude zajištěno simultánní tlumočení do češtiny.

Stein Ringen

University of Oxford

Stein Ringen je norský politolog a odborník na roli státu, správu věcí veřejných a demokracii. Je emeritním profesorem sociologie na Oxfordské univerzitě a zároveň působí jako hostující profesor politické ekonomie na King's College London. Stein Ringen je autorem řady odborných knih a publikací na témata od skandinávského sociálního státu, přes ústavní záležitosti v Británii a USA až po diktaturu v Číně. Jeho texty se v minulosti objevily ve Financial Times, Washington Post, Los Angeles Times, South China Morning Post a dalších předních denících. V minulosti rovněž působil jako poradce při OSN.

Vystoupí na téma: "Volby, nominace a peníze"

Nadine Strossen

New York Law School

Nadine Strossenová je přední odbornicí na problematiku svobody projevu. Působí jako profesorka práva na New York Law School a je členkou Rady pro zahraniční vztahy (Council on Foriegn Relations). Nadine Strossenová byla také dlouholetou, a ve své době nejmladší, prezidentkou Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU). Je rovněž zakládající členkou hnutí Feminists for Free Expression.

Vystoupí na téma: "Obrana svobody pro dezinformační a další nebezpečné projevy: rozhovor Adama Růžičky s Nadine Strossenovou"

Miroslav Bárta

Univerzita Karlova

Miroslav Bárta je český egyptolog a archeolog. Od roku 2011 vede výzkumy archeologické lokality Abúsír (Egypt). V letech 2013–2019 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu. Je také členem Americké akademie umění a věd. V roce 2019 získal prestižní vědecké ocenění Česká hlava. 

Vystoupí na téma: "Dialog 21: Kam kráčíš, civilizace?"

Sacha Altay

University of Zürich

Sacha Altay je experimentální psycholog zabývající se dezinformacemi, mylným vnímáním, sociálními médii a důvěrou. V současné době působí na univerzitě v Curychu a je držitelem doktorátu z kognitivních věd na École Normale Supérieure v Paříži. Domnívá se, že mnohé obavy spojené s dezinformacemi připomínají morální paniku z účinků nových technologií a předpokládané důvěřivosti (jiných) lidí.

Vystoupí na téma: "Nový pohled na problém dezinformací"

Peter Levine

Tufts University

Peter Levine je profesorem na Jonathan Tisch College of Civic Life na Tufts University. Vystudoval morální a politickou filozofii a většinu své kariéry se věnoval aplikovanému empirickému výzkumu a organizování odborných aktivit souvisejících s občanským životem ve Spojených státech, včetně soustavné práce v oblasti občanského vzdělávání, volebního práva, veřejného projednávání a sociálních hnutí. Je autorem osmi knih, z nichž nejnovější je We Are the Ones We Have Been Waiting For a What Should We Do? A Theory of Civic Life.

Vystoupí na téma: "Lidé nejsou body ve vesmíru: Názory a diskuse jako myšlenkové sítě"

Karel Janeček

Institut H21

Karel Janeček je zakladatelem Institutu H21 a autorem volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho-Mellonových. Založil společnost RSJ, která se stala největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Působil jako výzkumník na Rakouské akademii věd a přednášel na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Svoboda je pro něj na vrcholu lidských hodnot a v současnosti se zabývá především ochranou svobody projevu proti snahám o její omezování. Je také zakladatelem Nadačního fondu proti korupci, Nadačního fondu pomoci a platformy Znesnáze21, Nadace Lilie a Karla Janečkových, Nadačního fondu Neuron a nadace Science 21. Je spoluautorem inovativní vzdělávací hry pro výuku matematiky Mathesso.

Vystoupí na téma: "Dialog 21: Kam kráčíš, civilizace?"

Eli Noam

Columbia Business School

Eli M. Noam je profesorem ekonomie na Columbia Business School a vede katedru Paula Garretta pro veřejnou politiku a odpovědnost v podnikání. Je ředitelem Columbia Institute for Tele-Information (CITI). Zabývá se ekonomikou, řízením a politikou médií a digitálního světa, v poslední době se věnuje globálnímu vlastnictví médií a "Cloud-TV" nové generace. Napsal více než 400 článků a je autorem, editorem a spolueditorem více než 30 knih.

Vystoupí na téma: "Umělá inteligence jako nástroj pro posílení postavení občanů"

Radek Chlup

Univerzita Karlova

Radek Chlup je religionista, který přednáší na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Zajímá ho symbolické myšlení a jednání, a to jak v tradičním náboženském kontextu, tak v naší dnešní sekulární společnosti, pro niž jsou příběhy a symboly důležitější, než si mnohdy připouštíme. Myticko-symbolické vrstvy současné kultury a politiky zkoumá mj. na svém blogu. Na něm ukazuje fungování našich dnešních příběhů, ale také jejich meze. Jeho cílem je kultivovat schopnost uznávat příběhy druhých a hledat cesty k vzájemnému dorozumění. V poslední době využívá svoji expertízu pro zkoumání problému dezinformací ve věku autenticity.

Vystoupí na téma:"Úskalí boje proti dezinformacím ve věku autenticity"

Program

Přednášky zahraničních odborníků proběhnou v tematických blocích. Zajištěné je simultánní tlumočení do češtiny. Podrobný program bude upřesněn v týdnu konání akce. Sledujte také facebookovou událost k symposiu zde.

8:48 - 9:21

Registrace

9:21 - 9:27

Úvodní slovo

9:27 - 10:21

Peter Levine: "Lidé nejsou body ve vesmíru: Názory a diskuse jako myšlenkové sítě"

10:21 - 10:42

Coffee break

10:42 - 12:12

Stein Ringen: Volby, nominace a peníze
Sacha Altay: Nový pohled na problém dezinformací

12:12 - 13:12

Pauza na oběd

13:12 - 14:21

Radek Chlup: Úskalí boje proti dezinformacím ve věku autenticity
Eli Noam: Umělá inteligence jako nástroj pro posílení postavení občanů

14:21 - 14:42

Coffee break

14:42 - 16:21

Nadine Strossenová: Obrana svobody pro dezinformační a další nebezpečné projevy: rozhovor Adama Růžičky s Nadine Strossenovou
Karel Janeček a Miroslav Bárta: Dialog 21: Kam kráčíš, civilizace?

16:21 - 16:42

Závěrečné slovo

17:21

Afterparty

Harmonogram přednášek je předběžný a může se změnit.

Událost

Symposium Demokracie v 21. století: Výzvy pro otevřenou společnost se uskuteční v prostorách Rytířského sálu Velkopřevorského paláce. Vstup do budovy se nachází v Lázeňské ulici č. 485. Vstupenky na celodenní akci v prodeji v síti GoOut.cz.

Místo

Velkopřevorský palác
Lázeňská 485, 118 00 Malá Strana, Praha 1

Datum

Pátek 15. září 2023

Čas

Registrace začíná od 8:48 h

Média

Podívejte se, jak symposium vypadalo v roce 2022.

Máte zájem o reportáž ze symposia nebo o rozhovor s některým z řečníků? Ozvěte se nám na marketing@ih21.org