Symposium

Mezinárodní symposium 2022

Jedinečný prostor k diskuzi o problémech současné demokracie

Demokracie v 21. století: Smysl svobody

Čtvrtý ročník mezinárodního symposia se koná v sobotu 24. září 2022 v Praze. Přednášky zahraničních odborníků jsou simultánně tlumočeny do češtiny. Přijďte si je poslechnout do Rytířského sálu Velkopřevorského paláce na Malé straně a zapojte se do diskuze o výzvách současné demokracie. Vstupenky na celodenní akci v prodeji v síti GoOut.cz.

Svoboda pro mnohé z nás představuje ten zásadní odkaz revolučního roku 1989. Vymanění se z područí autoritářského režimu, který nám ji po několik dekád upíral. Od té doby jsme si na svobodu zvykli a bereme jí jako samozřejmost. Někteří z nás si už ani nepamatují, jaké to bylo nemít možnost veřejně projevit svůj názor nebo vycestovat do zahraničí. Jiní tu dobu ani nezažili.

Přesto stále častěji slýcháme hlasy, které volají po omezení některých svobod. Omezování svobody totiž může představovat mocný leč krátkozraký nástroj v boji proti některým zlům, která nás momentálně trápí. Samotný termín "svoboda" si navíc pro sebe však stále častěji uzurpují populisté a extremisté, kteří jej zneužívají k nahnání laciných politických bodů. Přitom bohužel nezřídka kdy zcela překrucují jeho význam.

Pravděpodobně každý z nás by souhlasil, že svoboda je zcela nepostradatelnou součástí demokracie. Přesto se možná úplně vždy neshodneme ani s našimi blízkými na tom, zda má mít určité mantinely, a kde přesně tyto mantinely leží. A často vlastně nejsme ani schopni jasně vymezit, co že to ona svoboda vlastně je a co je jejím smyslem. Důležité je, že je to právě ona svoboda, svoboda projevu, díky které o tom můžeme vést veřejnou diskuzi.

Proto bychom Vás rádi pozvali na čtvrtý ročník mezinárodního symposia, letos pod názvem Demokracie v 21. století: Smysl svobody, organizuje Institut H21 pod záštitou zakladatele, matematika Karla Janečka. Symposium proběhne v reprezentativních prostorách Velkopřevorského paláce, který je součástí areálu Řádu Maltézských rytířů, jehož historie sahá až do 12. století. Cílem symposia je otevřít prostor pro konstruktivní diskuzi o závažných otázkách a problémech, před kterými v demokracie v této zlomové době stojí.

Řečníci

Celý program symposia se odehrává v anglickém jazyce, přičemž bude zajištěno simultánní tlumočení do češtiny.

David Greene

Electronic Frontier Foundation

David Greene je ředitelem organizace pro občanské svobody Electronic Frontier Foundation a byl zakládajícím členem Aliance pro svobodu projevu na internetu. Vyučuje předměty týkající se prvního dodatku a mediálního práva. Časopis Caifornia Lawyer jej vyhlásil právníkem roku 2013 a je rovněž  držitelem ceny Jamese Madisona za svobodu informací pro právní poradce za rok 2007.

Vystoupí na téma: "Svoboda projevu v digitálních mantinelech".

Nadine Strossen

New York Law School

Nadine Strossenová je přední odbornicí na problematiku svobody projevu. Zastává přitom názor, že vhodnou obranou proti hate speech není cenzura, ale free speech. Jinými slovy, že potlačováním projevů extrémistů snižujeme vlastní šance jejich názory přemoci. Nadine byla dlouholetou, a ve své době nejmladší, prezidentkou Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU). Je rovněž zakládající členkou hnutí Feminists for Free Expression.

Henrik Skaug Sætra

Østfold University College

Henrik Skaug Sætra působí jako politolog na norské Østfold University College. Zabývá se výzkumem vzájemného působení technologií, jednotlivců a společnosti. Svůj politologický základ aktivně využívá při analýze dopadů nových technologií, jako jsou big data, umělá inteligence a tzv. sociální roboti. Kromě politické teorie čerpá z filozofie a psychologie.

Vystoupí na téma: "Umělá inteligence, big data a trojnásobné ohrožení svobody".

Frank Furedi

University of Kent

Spisovatel a společenský komentátor Dr. Frank Furedi je emeritním profesorem sociologie na Kentské univerzitě v Canterbury. Během své kariéry publikoval více než 25 knih a ve svých posledních pracích se zabývá převážně kulturními faktory, které zpochybňují morální status svobody a volnosti v západních společnostech.

Vystoupí na téma: "Proč je demokracie vždy ohrožena?".

Karel Janeček

Institut H21

Dr. Karel Janeček je zakladatelem Institutu H21 a autorem inovativního volebního systému D21. Doktorát ve finanční matematice získal na Univerzitě Carnegieho-Mellonových. Je zakladatelem společnosti RSJ, která jen největším tvůrcem trhu na derivátových burzách. Momentálně se věnuje podpoře demokracie a aktivitám proti korupci.

Vystoupí na téma: "Svět na křižovatce dějin: Jak najít společnou řeč v krizi civilizace?"

Jacob Mchangama

Justitia

Jacob Mchangama je dánský právník, obhájce lidských práv a zakladatel kodaňského think-tanku Justitia. Šest let působil jako hlavní právní poradce v Centre for Political Studies. Je držitelem několika ocenění za přínos ke svobodě projevu, například Jyllands-Posten Free Speech Award z roku 2015 nebo Blixen Award z roku 2017. Zastává přesvědčení, že za demokracii a svobodu je třeba bojovat v západních zemích stejně jako v kterékoli jiné části světa.

Vystoupí na téma: "Svoboda projevu na ústupu a jak tento trend zvrátit".

John Vervaeke

University of Toronto

John Vervaeke vyučuje na katedře psychologie kurzy kognitivní vědy v nichž klade důraz na teorii kognice 4E (embodied, embedded, enacted a extended) a další modely vnímání a vědomí. Na symposiu představí, jak jeho teoretická východiska zapadají do problematiky vztahu člověka a svobody. Teorii kognitivní vědy ve výuce zasazuje i do kontextu buddhismu. Za svou kariéru získal celou řadu významných ocenění za pedagogickou činnost.

Vystoupí na téma: "Demokracie a kognitivní věda: Může se kolektivní inteligence stát kolektivní moudrostí?"

Program

Přednášky zahraničních odborníků v tematických blocích. Zajištěné je simultánní tlumočení do češtiny. Podrobný program bude upřesněn v týdnu konání akce. Sledujte také Facebookovou událost k symposiu zde.

8:48 - 9:21

Registrace

9:21 - 9:27

Úvodní slovo

9:27 - 10:21

John Vervaeke: Demokracie a kognitivní věda: Může se kolektivní inteligence stát kolektivní moudrostí?

10:21 - 10:42

Coffee break

10:42 - 12:12

Henrik Sætra: Umělá inteligence, big data a trojnásobné ohrožení svobody
David Greene: Svoboda projevu v digitálních mantinelech

12:12 - 13:12

Pauza na oběd

13:12 - 13:42

Prezentace Sítě k ochraně demokracie

13:12 - 15:21

Jacob Mchangama: Svoboda projevu na ústupu a jak tento trend zvrátit
+ křest knihy s Nadine Strossen

15:21 - 15:42

Coffee break

15:42 - 17:12

Karel Janeček: Svět na křižovatce dějin: Jak najít společnou řeč v krizi civilizace?
Frank Furedi:
Proč je demokracie vždy ohrožena?

17:12- 17:42

Závěrečné slovo

19:21

Afterparty

Událost

Symposium Demokracie v 21. století: Smysl svobody se uskuteční v prostorách Rytířského sálu Velkopřevorského paláce. Vstup do budovy se nachází v Lázeňské ulici č. 485. Vstupenky na celodenní akci v prodeji v síti GoOut.cz.

Místo

Velkopřevorský palác
Lázeňská 485, 118 00 Malá Strana, Praha 1

Datum

Sobota 24. září 2022

Čas

Registrace začíná od 8:48 h

Média

Podívejte se, jak symposium vypadalo v roce 2021.