Demokracie a svoboda

Seznam odborných studií a dalších výstupů

Přečtěte si naše texty v akademických časopisech, ale třeba také nejnovější příspěvky v médiích.
2022
článek v novinách
Stát musí jasně definovat, co považuje za dezinformaci. Jinak hrozí perzekuce i za zcela legitimní názory
2021
článek v novinách
Nenajdou-li politici způsob, jak se vyrovnat s rozhodnutím Ústavního soudu, přijde ke slovu legendární Hlava XXII
2021
kapitola v knize
Aktuální otázky svobody projevu v době sociálních sítí
2021
kapitola v knize
Ústavněprávní aspekty nuceného stáhnutí představení Jaroslava Duška během koronavirové krize
2021
kapitola v knize
Vliv algoritmického rozhodování a imperativu zachování základních práv na pojetí civilněprávní odpovědnosti sociálních sítí za obsah nahraný třetími subjekty
2021
odborný článek
Do Praguers differ from Czechs? Selected topics of recent intergroup antagonism attempts
2021
kapitola v knize
Umělá inteligence jako hmotněprávní a procesní subjekt v civilním právu s přihlédnutím k zastoupení
2020
přednáška
Proč neomezovat svobodu projevu?
2020
expertní zpráva
Fake news in social and natural sciences: Survey in Czechia
2020
odborný článek
Soudní přezkum správní činnosti veřejné správy v Anglii a Walesu
2020
policy paper
Právní rovina svobody projevu v 21. st. Východiska a doporučení
2020
kapitola v knize
Genetické inženýrství jako regulativní výzva 21. století
2020
příspěvek ve sborníku
Regulation of Social Media Networks Through the Article 102 TFEUConference
2020
článek v novinách
Při jmenování soudců je třeba zvážit jejich lidské i odborné kvality
2020
článek v novinách
Sociální sítě by neměly být arbitry, co lze, či nelze veřejně říkat
2020
článek v novinách
Máme se v Číne čím inspirovat? Jak spolu souvisí svoboda slova a současná pandemie
2020
článek v novinách
Algoritmy sociálních sítí zvětšují polarizaci společnosti
2020
článek v novinách
Žádný orgán státní správy nemůže žádat smazání internetového obsahu
2019
novinový článek
Když soudy rozhodují nejen o právních, ale i politických otázkách
2019
diplomová práce
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
2019
odborný článek
Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint
2018
online článek
Vnímání globální identity v krajích ČR
2018
online článek
Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?
2017
kapitola v knize
Subjektivita a intersubjektivita práva
2016
odborný článek
Kritický nástin politizace soudní moci
2015
odborný článek
Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR