Demokracie a svoboda

Seznam odborných studií a dalších výstupů

Přečtěte si naše texty v akademických časopisech, ale třeba také nejnovější příspěvky v médiích.
2022
článek v novinách
Stát musí jasně definovat, co považuje za dezinformaci. Jinak hrozí perzekuce i za zcela legitimní názory
2021
odborný článek
Do Praguers differ from Czechs? Selected topics of recent intergroup antagonism attempts
2021
článek v novinách
Nenajdou-li politici způsob, jak se vyrovnat s rozhodnutím Ústavního soudu, přijde ke slovu legendární Hlava XXII
2021
kapitola v knize
Aktuální otázky svobody projevu v době sociálních sítí
2021
kapitola v knize
Vliv algoritmického rozhodování a imperativu zachování základních práv na pojetí civilněprávní odpovědnosti sociálních sítí za obsah nahraný třetími subjekty
2021
kapitola v knize
Ústavněprávní aspekty nuceného stáhnutí představení Jaroslava Duška během koronavirové krize
2021
kapitola v knize
Umělá inteligence jako hmotněprávní a procesní subjekt v civilním právu s přihlédnutím k zastoupení
2020
expertní zpráva
Fake news in social and natural sciences: Survey in Czechia
2020
přednáška
Proč neomezovat svobodu projevu?
2020
článek v novinách
Máme se v Číne čím inspirovat? Jak spolu souvisí svoboda slova a současná pandemie
2020
článek v novinách
Sociální sítě by neměly být arbitry, co lze, či nelze veřejně říkat
2020
článek v novinách
Žádný orgán státní správy nemůže žádat smazání internetového obsahu
2020
článek v novinách
Při jmenování soudců je třeba zvážit jejich lidské i odborné kvality
2020
článek v novinách
Algoritmy sociálních sítí zvětšují polarizaci společnosti
2020
policy paper
Právní rovina svobody projevu v 21. st. Východiska a doporučení
2020
odborný článek
Soudní přezkum správní činnosti veřejné správy v Anglii a Walesu
2020
příspěvek ve sborníku
Regulation of Social Media Networks Through the Article 102 TFEUConference
2020
kapitola v knize
Genetické inženýrství jako regulativní výzva 21. století
2019
novinový článek
Když soudy rozhodují nejen o právních, ale i politických otázkách
2019
diplomová práce
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
2019
odborný článek
Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint
2018
online článek
Vnímání globální identity v krajích ČR
2018
online článek
Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?
2017
kapitola v knize
Subjektivita a intersubjektivita práva
2016
odborný článek
Kritický nástin politizace soudní moci
2015
odborný článek
Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR