Democracy and freedom

List of expert studies and other outputs

Read our articles in academic journals, but also the latest articles in the media.
2022
News article
Stát musí jasně definovat, co považuje za dezinformaci. Jinak hrozí perzekuce i za zcela legitimní názory
2021
News article
Nenajdou-li politici způsob, jak se vyrovnat s rozhodnutím Ústavního soudu, přijde ke slovu legendární Hlava XXII
2021
Book chapter
Aktuální otázky svobody projevu v době sociálních sítí
2021
Book chapter
Ústavněprávní aspekty nuceného stáhnutí představení Jaroslava Duška během koronavirové krize
2021
Book chapter
Vliv algoritmického rozhodování a imperativu zachování základních práv na pojetí civilněprávní odpovědnosti sociálních sítí za obsah nahraný třetími subjekty
2021
Research paper
Do Praguers differ from Czechs? Selected topics of recent intergroup antagonism attempts
2021
Book chapter
Umělá inteligence jako hmotněprávní a procesní subjekt v civilním právu s přihlédnutím k zastoupení
2020
Expert analysis
Fake news in social and natural sciences: Survey in Czechia
2020
Research paper
Soudní přezkum správní činnosti veřejné správy v Anglii a Walesu
2020
Book chapter
Genetické inženýrství jako regulativní výzva 21. století
2020
Edited volume
Regulation of Social Media Networks Through the Article 102 TFEUConference
2020
News article
Při jmenování soudců je třeba zvážit jejich lidské i odborné kvality
2020
News article
Sociální sítě by neměly být arbitry, co lze, či nelze veřejně říkat
2020
News article
Máme se v Číne čím inspirovat? Jak spolu souvisí svoboda slova a současná pandemie
2020
News article
Algoritmy sociálních sítí zvětšují polarizaci společnosti
2020
News article
Žádný orgán státní správy nemůže žádat smazání internetového obsahu
2019
News article
Když soudy rozhodují nejen o právních, ale i politických otázkách
2019
Master's thesis
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
2019
Research paper
Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint
2018
Online article
Vnímání globální identity v krajích ČR
2018
Online article
Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?
2017
Book chapter
Subjektivita a intersubjektivita práva
2016
Research paper
Kritický nástin politizace soudní moci
2015
Research paper
Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR
2002
Research paper
Maďarská menšina na Slovensku: pokus o aplikaci vybraných teorií nacionalismu.