O Institutu H21

Institute H21

Věříme, že pomocí inovace volebních systémů navrátíme důvěru v demokracii.

Jsme sociální inovátoři, kteří díky alternativnímu hlasovacímu systému oživují demokracii všude tam, kde v ní lidé přestali věřit a cítí, že na věci kolem sebe nemají vliv. Jsme totiž přesvědčeni, že když vynaleznete něco skvělého, nenecháte si to jen pro sebe, a to zejména pokud můžete pomocí technologického pokroku zastavit rozdělování společnosti anebo přímo přispět k její větší soudržnosti.

Institute H21 je nezisková organizace založená v roce 2016. Jejím posláním je seznámit veřejnost v České republice i v zahraničí s univerzálním hlasovacím systémem D21 - Janečkovy metody. Algoritmus metody založené na principu více hlasů, které má volič k dispozici, vymyslel vizionář a sociální reformátor Karel Janeček v roce 2012. V našem mezinárodním týmu najdete matematika, politology, sociology, psychology, výzkumníky, datové analytiky, softwarové developery i odborníky na komunikaci a marketing.

Naším cílem je vysvětlit veřejnosti přednosti D21 - Janečkovy metody a ve spolupráci s dalšími aktéry jí začlenit do užívání v běžném životě i na globální úrovni. Věříme, že D21 - Janečkova metoda má nesmírný potenciál jak v procesu navracení důvěry lidí v demokracii, tak při zvyšování zájmu a chuti podílet se na veřejném rozhodování.

Chceme se stát hybateli celospolečenské změny ve formě jejího posunu k pozitivní demokratické společnosti. Rok 2017 byl prvním rokem naší činnosti a soustředili jsme se zejména na svůj vlajkový projekt Prezident 21. Jednalo se o volební hru, během níž si mohli účastníci vyzkoušet, jak by D21 - Janečkova metoda fungovala v praxi. Hru si vyzkoušelo přes 300 000 lidí, což je třikrát více, než hlasujících v participačním rozpočtování v New Yorku, kde se naší metodou hlasuje v rámci dalšího projektu
Participace 21.

Během prvního roku své existence Institut zahájil vlastní výzkumnou činnost, na níž se podílí tým složený z odborníků z celého světa. Podařilo se také formálně ukotvit naši pobočku v Indii (FCC) a v neposlední řadě úspěšně dokončit projekt Prezident 21, o jehož replikaci již projevují zájem sousední státy. Naše ambice tím však zdaleka nekončí.

Přečtěte si více o členech našeho týmu >
Výroční zpráva 2017 (PDF) >
Výroční zpráva 2018 (PDF) >
Výroční zpráva 2019 (PDF) >
Výroční zpráva 2020 (PDF) >