Aktivity Participace 21 přecházejí pod společnost Decision 21

04. 08. 2021

Michal Tománek

V České republice jsme v minulých letech pomohli zasadit semínko občanské participace. Města a obce čím dál více naslouchají občanům, trend participace v České republice i zahraničí neustále roste. Z toho, co bylo původně malým semínkem, jemuž říkáme Participace 21, však postupem času vyrostl silný strom, o který v současnosti své participativní projekty opírá celá řada obcí a škol nejen po celé naší republice, ale i po světě.

Za poslední dva roky jsme v Participaci 21 odvedli velký kus práce. Realizovali jsme desítky participativních rozpočtů v České republice, na Slovensku, kam jsme expandovali se Školním Pébéčkem (školní participativní rozpočtování) a pětkrát jsme již pomohli realizovat participativní rozpočtování v americkém New Yorku. Úspěšné participační projekty ukazují, že aplikace unikátní hlasovací metody D21 a využití moderních technologií a posiluje a rozvíjí fungování občanské demokratické společnosti. Vytváří most mezi občany a veřejnými institucemi. To vnímáme jako zásadní přínos, který pomáhá napravit globální problém rozdělené společnosti. 

Participace u nás zapustila silné kořeny a zájem o naše profesionální řešení neustále roste.  Naším cílem je zvyšující se poptávce vyhovět a co nejefektivněji nabízet radnicím, školám i různým organizacím funkční nástroj pro zapojování veřejnosti do rozhodování. V zájmu zvýšení flexibility a z dalších praktických důvodů jsme se proto rozhodli přesunout participativní aktivity z naší neziskové organizace Institute H21 do společnosti Decision 21. Její název je shodný se jménem platformy, na které jsou participativní projekty realizovány. 

V Institutu H21 se nadále budeme věnovat výzkumu volebních systémů a analýze možností implementace D21 – Janečkovy metody. Současně se budeme zaměřovat na aktuální výzvy demokracie, jakými jsou problematika rozdělené společnosti, svobody slova či ztráta důvěry v politiky a demokracii.

Již v září se můžete těšit na 3. ročník mezinárodního symposia Sociální singularita v 21. Století: Svět na křižovatce dějin, na kterém vystoupí přední osobnosti světové vědy a promluví o aktuálních společenských výzvách. Připravujeme také křest prvního českého vydání knihy Nenávist americké autorky Nadine Strossen. Naše výzkumné oddělení nedávno vydalo příručku o volebních systémech Změn pravidla, změníš hru, ve které se mimo jiné dozvíte, proč vás některé volební systémy nutí volit „nejmenší zlo“, a jak by změna volebních pravidel mohla prospět rozdělené společnosti. A pochopitelně se budeme věnovat zásadní letošní politické události - nadcházejícím podzimním volbám do Poslanecké sněmovny. 

Vám všem děkujeme za přízeň!

Tým Institutu H21


Zůstaňte s námi v kontaktu

Děkujeme za odběr novinek!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů