D21 - Janečkova
hlasovací metoda

D21 – Janečkova hlasovací metoda

Metoda pro nalezení shody většiny

Kde všude uplatníte D21 – Janečkovu metodu?


D21 – Janečkova moderní hlasovací metoda zefektivňuje skupinové rozhodování. Umožňuje použít více hlasů, v rámci kterých nabízí jeden či více hlasů minusových. S více hlasy můžeme přesněji vyjádřit své preference, což nám umožní nalézt řešení, na kterém se nejvíce shodneme.

D21 – Janečkova moderní hlasovací metoda se již úspěšně používá v tzv. participativních rozpočtech ve městech i ve školách. Slouží k prioritizaci témat v neziskovém sektoru, v interní komunikaci či k rozhodování ve firmách nebo zájmových spolcích.

V čem je naše metoda unikátní?

Naše metoda se opírá o účinek efektu více hlasů a poskytuje příležitost vyjádření svého nesouhlasu udělením minusového hlasu.

S více plusovými hlasy a jejich překryvy je možné nalézt spolehlivě výsledek, na kterém se nejvíce lidí shodne. Minusový hlas identifikuje ty možnosti, které jsou rozporuplné a nepřijatelné.

Co je základem metody?

Přečtěte si podrobněji o D21 (AJ) >

Jak dále můžete metodu využít?

Kromě skupinového rozhodování vám metoda může pomoci v různých typech dotazování, anket, průzkumů nebo v situacích, kdy se potřebujete shodnout na prioritách nebo nalézt kontroverzní možnosti.

Pro vyzkoušení D21 – Janečkovy metody nabízíme zdarma k využití jednoduchou verzi platformy participace, pomocí které si vytvoříte vlastní hlasování o čemkoli - jednoduše a efektivně.

Vytvořte hlasování nebo dotazník
Navrhněte odpovědi
Nechte přizvané účastníky hlasovat
Vyhodnoťte výsledky

Praktický příklad využití metody v každodenním životě

Oběd, který bude chutnat všem

Skupina přátel chce vyrazit společně na oběd. Chystají se hlasovat o tom, do které restaurace se vydají, aby vyhovovala, pokud možno, chuti všech. V okolí je hned několik míst, kam se mohou vypravit: česká, francouzská, italská, japonská, mexická a španělská restaurace, a dokonce je nedaleko také McDonald’s a malý park, kde by si mohli udělat piknik. Pomocí D21 – Janečkovy metody snadno a rychle vytvoří dotazník, který pomůže vybrat místo, které bude vyhovovat nejvíce přátelům. Součtem všech plusových hlasů zjistí, která z navrhovaných variant bude vyhovovat většině z nich. Minusový hlas jim pomůže určit, která z nabízených restaurací je nejméně oblíbená, a mohli si tak lépe vyjít vstříc.