Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity jsem vystudoval politologii a na bakalářském stupni žurnalistiku, přičemž už od gymnaziálních let mě zajímala oblast politické filosofie a teorie. Ta mě provází i v mém pracovním životě, který je převážně spojen s akademickým světem (dříve Masarykova univerzita, kde jsem získal i doktorát a habilitaci, nyní Univerzita Hradec Králové; dále mj. výzkumný pobyt na Central European University ve Vídni). Odborně se zajímám o normativní aspekty liberální demokracie na pozadí morální neshody o tom, jak nastavit pravidla společenského soužití – tedy co po sobě navzájem odůvodněně vyžadovat, nezřídka pod hrozbou donucení ze strany státního aparátu. O co se jedná se lze přesvědčit v několika knihách a mnoha článcích v zahraničních i českých odborných časopisech. Nástup na Institut v roce 2023 otevírá příležitost propojit mé výzkumné libůstky s pokročilými znalostmi z příbuzných oborů –a zároveň přispět k budování robustního teoretického rámce právě pro ty důležité otázky veřejného života, na kterých se Institut profiluje.

Aktuality

Studie, analýzy, videa. Všechny příspěvky autora od těch nejnovějších.
Autor prozatím nemá žádné publikace
Zobrazit všechny