Článek
Volební průzkumy

Youth 21

Publikováno dne:
31.12.2018

Youth 21 je experimentální studie zaměřená na předvoliče ve věku 15 až 18 let, která empiricky testuje a měří dopad volebních systému s jedním hlasem a s více hlasy na rozhodovací proces a výsledek voleb.

Studie se uskutečnila během poslední etapy prezidentských voleb v roce 2018 v České republice. Studenti rozhodovali o reálných prezidentských kandidátech ve dvoufázových volebních cvičeních. Průzkumu se zúčastnilo celkem 352 studentů z 12 středních škol, 6 gymnázií a 6 praktických středních škol, jelikož střední školy v ČR jsou rozděleny zhruba rovnoměrně do těchto dvou kategorií. Sběr dat proběhl v 8 českých městech a 3 regionech.

V rámci obou etap výzkumu byli účastníci požádáni, aby hlasovali pro devět prezidentských kandidátů, nejprve s jedním hlasem a poté s více hlasy. Pro účely výzkumu byla použita modifikace D21 - Janečkovy metody. Žáci mohli použít kladné i minusové hlasy, jejich celkový počet hlasů byl omezen na tři a účastníci se mohli sami rozhodnout, kolik kterých hlasů rozdělí.

Během dvoudenní prodlevy mezi jednotlivými etapami byli studenti vystaveni intervenčnímu mechanismu, kdy jim byly poskytovány znalosti o kandidátech a volební metodě s více hlasy. Intervence mezi dvěma fázemi měla zjistit, jak poskytnuté informace ovlivní rozhodování studentů ve volbě.

Chcete-li se dozvědět více o této studii, přečtěte si její výsledky ZDE.

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
D21
Volební hra Druhý hlas pro Evropu
Chcete ovlivnit, kam bude nadále směřovat Evropská unie? Zaleží Vám na tom, jakou pozici v ní budou zastávat čeští
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Zasahování WHO do politik států s cílem zamezit šíření dezinformací
Během pandemie COVID-19 zavedly vlády po celém světě drastická nouzová opatření k potlačení kritiky a nežádoucích ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Zveme Vás na konferenci Svoboda projevu a boj s dezinformacemi
Rádi bychom vás rádi pozvali na konferenci "Svoboda projevu a boj s dezinformacemi" ...
Přečíst článek ...