Článek
IH21

Aktivity Participace 21 přecházejí pod společnost Decision 21

Publikováno dne:
4.8.2021

V České republice jsme v minulých letech pomohli zasadit semínko občanské participace. Města a obce čím dál více naslouchají občanům, trend participace v České republice i zahraničí neustále roste. Z toho, co bylo původně malým semínkem, jemuž říkáme Participace 21, však postupem času vyrostl silný strom, o který v současnosti své participativní projekty opírá celá řada obcí a škol nejen po celé naší republice, ale i po světě.

Za poslední dva roky jsme v Participaci 21 odvedli velký kus práce. Realizovali jsme desítky participativních rozpočtů v České republice, na Slovensku, kam jsme expandovali se Školním Pébéčkem (školní participativní rozpočtování) a pětkrát jsme již pomohli realizovat participativní rozpočtování v americkém New Yorku. Úspěšné participační projekty ukazují, že aplikace unikátní hlasovací metody D21 a využití moderních technologií a posiluje a rozvíjí fungování občanské demokratické společnosti. Vytváří most mezi občany a veřejnými institucemi. To vnímáme jako zásadní přínos, který pomáhá napravit globální problém rozdělené společnosti.


Participace u nás zapustila silné kořeny a zájem o naše profesionální řešení neustále roste.  Naším cílem je zvyšující se poptávce vyhovět a co nejefektivněji nabízet radnicím, školám i různým organizacím funkční nástroj pro zapojování veřejnosti do rozhodování. V zájmu zvýšení flexibility a z dalších praktických důvodů jsme se proto rozhodli přesunout participativní aktivity z naší neziskové organizace Institute H21 do společnosti Decision 21. Její název je shodný se jménem platformy, na které jsou participativní projekty realizovány.

V Institutu H21 se nadále budeme věnovat výzkumu volebních systémů a analýze možností implementace D21 – Janečkovy metody. Současně se budeme zaměřovat na aktuální výzvy demokracie, jakými jsou problematika rozdělené společnosti, svobody slova či ztráta důvěry v politiky a demokracii.Již v září se můžete těšit na 3. ročník mezinárodního symposia Sociální singularita v 21. Století: Svět na křižovatce dějin, na kterém vystoupí přední osobnosti světové vědy a promluví o aktuálních společenských výzvách. Připravujeme také křest prvního českého vydání knihy Nenávist americké autorky Nadine Strossen. Naše výzkumné oddělení nedávno vydalo příručku o volebních systémech Změn pravidla, změníš hru, ve které se mimo jiné dozvíte, proč vás některé volební systémy nutí volit „nejmenší zlo“, a jak by změna volebních pravidel mohla prospět rozdělené společnosti. A pochopitelně se budeme věnovat zásadní letošní politické události - nadcházejícím podzimním volbám do Poslanecké sněmovny.

Vám všem děkujeme za přízeň!

Tým Institutu H21

Michal Tománek

Manažer marketingu a PR
michal.tomanek@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...