Aktuality
Volební průzkumy

Slovenské volby metodou D21? Demokrati v parlamentu, oslabily by nejsilnější strany

Publikováno dne:
6.10.2023

Robert Fico je na Slovensku zpět u kormidla a sestavuje vládu poté, co jeho strana SMER zvítězila ve volbách do Národní rady. Náš průzkum realizovaný dva týdny před volbami se s výsledkem SMERu, stejně jako jeho nejsilnějšího konkurenta Progresivního Slovenska, docela přesně shodoval. Jak by ale slovenské volby vypadaly, kdyby každý volič mohl rozdat o hlas víc?

Snad každé volby přinesou oproti průzkumům nějaké překvapení. Na Slovensku to letos bylo kromě vzestupu Fica také pád krajně pravicové Republiky pod pětiprocentní volební klauzuli či posílení HLASu a OĽaNO. V našem průzkumu jsme se lidí ptali, jak by se zachovali při volbě metodou D21 – tedy kdyby místo jedné mohli volit hned dvě strany. Výsledky ukazuje graf.

Copy: Předvolební průzkum
Infogram

Ve volbách metodou D21 by si polepšil například HLAS-SD a Sloboda a Solidarita. Skokany voleb by ale byli Demokrati, kteří by se metodou D21 dostali do parlamentu a zaplnili by 10 poslaneckých křesel. Na druhou stranu by oslabily dvě nejsilnější strany – SMER-SD a PS. Druhý hlas by nejvíc uškodil koalici strano OĽaNO-KÚ-ZĽ, které by se při přepočtu hlasů na 100 % nepřehouplo přes volební klauzuli, která je na Slovensku stejně jako v Česku pro koalice sedmiprocentní. 

Oslabení vedoucích subjektů může ukazovat na to, že tyto strany vyčerpaly svůj volební potenciál a všechny voliče už ve vyhrocené předvolební kampani nalákaly, zatímco největšího posílení se dočkaly strany přijatelnější pro širší spektrum voličů. V současném systému můžou takové strany tratit na tom, že se voliči sledující průzkumy veřejného mínění obávají propadnutí svého hlasu. Druhý hlas tak vyjeví, které strany jsou konsensuálnější a upřímnou volbou. 

Překryvy: Ficovi by pomohla krajní pravice, progresivcům Saska

Dvouhlasá volba nejenže pomáhá šířeji vyjevit preference voličů, ale ukazuje nám i zajímavé informace o rozhodování lidí v jednohlasé volbě, podíváme-li se na překryvy hlasů mezi stranami. Voliči SMERu nejčastěji udíleli druhý hlas hnutí HLAS-SD a naopak: více než 40 % voličů HLASu by podpořilo Fica, kdyby jim to volební systém umožnil. Asi deset procent voličů HLASu je pak na druhém místě nakloněno Ficovu největšímu oponentovi, Progresivnímu Slovensku – od voličů PS však HLASu žádná podpora nešla.

Druhé hlasy pro SMER-SD kromě Pellegriniho HLASu udíleli voliči dvou nacionalistických uskupení Republika a SNS. Každý třetí volič těchto stran by svůj druhý hlas dal Ficovi, kdyby mohl. Není překvapením, že obě uskupení na pravém okraji politického spektra by mnoho voličů sdílely.

Asi 57 procent voličů pravicově liberální Svobody a Solidarity by ve dvouhlasé volbě pomohla Progresivnímu Slovensku – a naopak víc než třetina voličů Progresivního Slovenska svůj druhý hlas udělila Sasce. Pohled na překryvy tak jednoznačně ukazuje předvolební a povolební tábory, jak jsou Slovákům dobře známé.

Tříhlasá volba vyrovnává výsledky

Pro výzkumné účely náš průzkum zjišťoval i to, jak by předvolební preference vypadaly, kdyby místo dvou měli voliči hned tři hlasy. S výsledky by taková změna už výrazně nezamíchala a spíš by vedla k jejich vyrovnání, což by mohlo vítězům komplikovat skládání koalice. Třetí hlasy jsou však, podobně jako ty druhé, indikátorem blízkosti jednotlivých stran. 

3 hlasy
Infogram

Kompletní překryvy při volbě třemi hlasy ukazuje tabulka. V řádku najdeme jméno strany, jejíž voliči nás zajímají. Ve sloupcích potom vidíme, kolik voličů dané strany dalo které straně svůj druhý či třetí hlas. Například 22,2 % voličů OĽaNO dalo svůj další hlas Progresivnímu Slovensku.

Skutečně konsensuální stranou se i při pohledu na překryvy ukázali Demokrati. Metodou D21 by je volila třetina voličů PS v jednohlasé volbě, mají ale aspoň 20procentní překryv i s dalšími čtyřmi stranami: OĽaNO, KDH, SaS a s maďarskou Aliancí.

Volba více hlasy? Voliči by neváhali

Možnost uchýlit se k udělení víc než jednoho hlasu byla u voličů v průzkumu oblíbenou volbou. Dva hlasy použily víc než tři čtvrtiny respondentů (77 %). Nejméně často je používali voliči Aliance, OĽaNO a KDH, což jsou strany, které se v průzkumu ukázaly jako uzavřené do sebe a neschopné přilákat voliče ostatních stran. V průměru by tedy lidé použili zhruba 1,8 hlasu. Ve tříhlasé volbě pak na každého voliče připadá 2,5 hlasu a jen 17 % respondentů se rozhodlo volit jen jedním hlasem.

Počet udělených hlasů - koláče
Infogram

Vícehlasá volba by pomohla stranám, které jsou přijatelné i pro voliče jiných subjektů. Pro takové by pak mělo být snazší hledat společnou řeč i v povolebních vyjednáváních. Především by však umožnila voličům vyjádřit svůj upřímný názor beze strachu, že k volbám šli zbytečně, protože jejich hlas propadne.

Parametry šetření:

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněné prostřednictvím online dotazování na Slovenském národním panelu – součást Evropského národního panelu (https://www.narodnipanel.cz/) se zúčastnilo 1061 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště, region a sociálně-ekonomického postavení na základě kvótního výběru dle struktury obyvatel SR. Dotazování probíhalo od 11.  do 18. září 2023. 

Jakub Jusko

Datový analytik
jakub.jusko@ih21.org
Zobrazit profil

Zuzana Haase Formánková

Vedoucí výzkumu voleb
zuzana.formankova@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...