Článek
IH21

Institut H21 mění vedení. Do čela nastupuje Adam Růžička

Publikováno dne:
1.10.2019

Od 1. října 2019 nahrazuje Adam Růžička stávající výkonnou ředitelku Andreu Lijertwood, která se přesouvá do řízení finančního oddělení. Adamova pozice se rozšiřuje a bude mít na starost jak výkonné, tak strategické řízení. Zakladatel Institutu H21 Karel Janeček bude nadále zaštiťovat vizi organizace a zároveň se stává předsedou správní rady Institutu.

Adam absolvoval bakalářské studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Poté odešel do Anglie, kde získal magisterský titul na University College London. V Londýně poté několik let pracoval jako výzkumník v kognitivní neurovědě se zaměřením na lidskou řeč. Již dlouho se zajímá o problematiku společenské polarizace, filozofii demokracie a hodnotu názorové plurality. V minulosti také pracoval jako učitel a několik let se angažuje v letní akademii Discover pro středoškoláky. Adam rád čte klasické romány, běhá v lese a hraje na kytaru.  

Úvodní prohlášení nového ředitele:

Vážení přátelé,

vize Institutu H21 spočívá ve snaze podporovat demokracii a občanskou společnost 21. století, která je spravedlivá a svobodná, v níž lidé jednají zodpovědně, uvědoměle a lidsky, ve svých životech nalézají smysl, konstruktivně diskutují o společných problémech, pracují pro lepší zítřky budoucích generací a starají se o vznešený odkaz minulosti.

Zásadní překážkou, jež nám brání přiblížit se kýženému cíli, je střet odlišných priorit a zájmů nás rozdílných lidí, které se musí sladit a vyvážit tak, aby mohlo dojít ke smířlivému konsenzu. Každý z nás je unikát, máme jiné osobní preference, klademe důraz na jiné hodnoty a měli bychom mít možnosti si svobodně zvolit svou cestu životem. Pokud jde však o věci společenské, musíme se umět vyslechnout, domluvit a dojít k přijatelným řešením s ohledem na ostatní.

V tom spočívá síla Janečkovy metody (D21) z dílny našeho zakladatele. S použitím více hlasů metoda D21 usnadňuje kolektivní rozhodování, umožňuje nacházet řešení s nejširší společenskou shodou a identifikovat kontroverzní možnosti. Narozdíl od jiných alternativ je intuitivní a jednoduchá na pochopení. V politické sféře motivuje kandidáty ke shovívavosti, vybízí k pozitivnímu pojetí volebních kampaní a rétoriky a spojuje lidi navzdory rozdílům. Proto ji chceme prosadit do politiky. Změníme-li pravidla, změníme hru.

V Institutu H21 se zabýváme kolektivním rozhodováním výzkumně, ale uplatňujeme ho i v praxi. Jedním z našich pilířů je Participace 21. Věříme, že do procesu rozhodování je nutné zapojit ty, kterých se to nejvíce týká. To je ostatně jádrem zdravé demokracie. Proto pomáháme obyvatelům měst a obcí zapojit se do rozhodování o jejich okolí, pomáháme studentům zapojit se do rozhodování o jejich školách a zaměstnancům organizací o jejich pracovištích.

Jsme si zároveň vědomi, že aby to fungovalo, potřebujeme ve společnosti dobrou vůli a ochotu se navzájem pochopit a dohodnout. Náš nový projekt Společná řečzdůrazňuje přátelskou otevřenost vůči odlišným úhlům pohledu, hodnotu názorové plurality a konstruktivní diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí. Žijeme tu spolu a musíme se snažit domluvit.

Na pozici ředitele nastupuji s velkou dávkou pokory a jsem nesmírně vděčný Karlu Janečkovi za projevenou důvěru. Máme v Institutu H21 skvělý tým, je před námi velký kus práce a já věřím, že se jí zhostíme s vervou a grácií.

Děkuji jménem celého Institutu H21 Vám, našim podporovatelům.

S přátelským pozdravem a úctou

Adam Růžička, MSc. MRes.

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...