Článek
IH21

Institut H21 mění vedení. Do čela nastupuje Adam Růžička

Publikováno dne:
1.10.2019

Od 1. října 2019 nahrazuje Adam Růžička stávající výkonnou ředitelku Andreu Lijertwood, která se přesouvá do řízení finančního oddělení. Adamova pozice se rozšiřuje a bude mít na starost jak výkonné, tak strategické řízení. Zakladatel Institutu H21 Karel Janeček bude nadále zaštiťovat vizi organizace a zároveň se stává předsedou správní rady Institutu.

Adam absolvoval bakalářské studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Poté odešel do Anglie, kde získal magisterský titul na University College London. V Londýně poté několik let pracoval jako výzkumník v kognitivní neurovědě se zaměřením na lidskou řeč. Již dlouho se zajímá o problematiku společenské polarizace, filozofii demokracie a hodnotu názorové plurality. V minulosti také pracoval jako učitel a několik let se angažuje v letní akademii Discover pro středoškoláky. Adam rád čte klasické romány, běhá v lese a hraje na kytaru.  

Úvodní prohlášení nového ředitele:

Vážení přátelé,

vize Institutu H21 spočívá ve snaze podporovat demokracii a občanskou společnost 21. století, která je spravedlivá a svobodná, v níž lidé jednají zodpovědně, uvědoměle a lidsky, ve svých životech nalézají smysl, konstruktivně diskutují o společných problémech, pracují pro lepší zítřky budoucích generací a starají se o vznešený odkaz minulosti.

Zásadní překážkou, jež nám brání přiblížit se kýženému cíli, je střet odlišných priorit a zájmů nás rozdílných lidí, které se musí sladit a vyvážit tak, aby mohlo dojít ke smířlivému konsenzu. Každý z nás je unikát, máme jiné osobní preference, klademe důraz na jiné hodnoty a měli bychom mít možnosti si svobodně zvolit svou cestu životem. Pokud jde však o věci společenské, musíme se umět vyslechnout, domluvit a dojít k přijatelným řešením s ohledem na ostatní.

V tom spočívá síla Janečkovy metody (D21) z dílny našeho zakladatele. S použitím více hlasů metoda D21 usnadňuje kolektivní rozhodování, umožňuje nacházet řešení s nejširší společenskou shodou a identifikovat kontroverzní možnosti. Narozdíl od jiných alternativ je intuitivní a jednoduchá na pochopení. V politické sféře motivuje kandidáty ke shovívavosti, vybízí k pozitivnímu pojetí volebních kampaní a rétoriky a spojuje lidi navzdory rozdílům. Proto ji chceme prosadit do politiky. Změníme-li pravidla, změníme hru.

V Institutu H21 se zabýváme kolektivním rozhodováním výzkumně, ale uplatňujeme ho i v praxi. Jedním z našich pilířů je Participace 21. Věříme, že do procesu rozhodování je nutné zapojit ty, kterých se to nejvíce týká. To je ostatně jádrem zdravé demokracie. Proto pomáháme obyvatelům měst a obcí zapojit se do rozhodování o jejich okolí, pomáháme studentům zapojit se do rozhodování o jejich školách a zaměstnancům organizací o jejich pracovištích.

Jsme si zároveň vědomi, že aby to fungovalo, potřebujeme ve společnosti dobrou vůli a ochotu se navzájem pochopit a dohodnout. Náš nový projekt Společná řečzdůrazňuje přátelskou otevřenost vůči odlišným úhlům pohledu, hodnotu názorové plurality a konstruktivní diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí. Žijeme tu spolu a musíme se snažit domluvit.

Na pozici ředitele nastupuji s velkou dávkou pokory a jsem nesmírně vděčný Karlu Janečkovi za projevenou důvěru. Máme v Institutu H21 skvělý tým, je před námi velký kus práce a já věřím, že se jí zhostíme s vervou a grácií.

Děkuji jménem celého Institutu H21 Vám, našim podporovatelům.

S přátelským pozdravem a úctou

Adam Růžička, MSc. MRes.

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Volební metody
Turecké volby: Vede Erdogan s opozicí rovný boj?
Turci se v neděli vypraví v květnu už podruhé k volebním urnám. Na Den matek si zvolili parlament, v němž zdaleka ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Soutěž o knihu Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě
Při příležitosti Světového dne svobody tisku jsme si pro vás připravili soutěž, ve které můžete vyhrát ...
Přečíst článek ...
IH21
Mezinárodní symposium Demokracie v 21. století: Na křižovatce dějin; rok 2021
Třetí ročník symposia Demokracie v 21. století se uskutečnil roku 2021 v prostorách Kláštera sv. Anežky České.
Přečíst článek ...