D21 - Janečkova metoda

D21 - Janečkova metoda

Díky moderní D21 - Janečkově hlasovací metodě nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Proč D21 - Janečkova metoda?

Jak metoda funguje?

Základním předpokladem D21 - Janečkovy metody je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. V určitých typech hlasování může metoda obsahovat také hlas minusový. Pro udělení minusového hlasu je nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů se může být odlišný pro různé volební situace. Vždy ovšem vychází ze základního algoritmu.

Díky efektu více hlasů vítězí v D21 - Janečkově metodě taková možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů/hlasujících. Minusový hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází k oslabení populistů, extremistů a jiných kandidátů, kteří rozdělují společnost. Právě v tom je D21 - Janečkova metoda unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Hlasovací metoda

D21 – Janečkova metoda zefektivňuje skupinové rozhodování a pomáhá najít společenskou shodu.

Úspěšně se používá v participativních rozpočtech ve městech i ve školách.

Volební systém

Jako volební systém metoda poskytuje mnohem přesnější vyjádření voličských preferencí než jednohlasé systémy.

Kandidáty motivuje k vedení pozitivních kampaní.

Vývoj D21 - Janečkovy metody

Globálně se tato metoda zkoumá a uvádí v praxi od roku 2013. Sledujeme dva základní cíle: inovace jednokolových volebních systémů a vývoj interaktivní digitální platformy, která umožňuje bezpečně hlasovat, porovnávat různé volební metody a analyzovat výsledky v reálném čase. Principy D21 - Janečkovy hlasovací metody byly konzultovány s univerzitami v Cambridge a Stanfordu a v Česku například s Masarykovou Univerzitou.

Voličské chování v tomto systému bylo testováno již ve čtyřech terénních průzkumech. D21 - Janečkova metoda se již úspěšně používá v Evropě, Americe, Asiia Africe, a to především v participativních projektech škol, měst a obcí. O zkušenostech s používáním metody v naší indické pobočce se dočtete ZDE.

D21 - Janečkova metoda je inovativní a využitelná pro hlasování, může však fungovat také jako plnohodnotný volební systém. Dosavadní výzkumy naznačují, že její zavedení v politice by mohlo podpořit zájem občanů o politické dění a zvýšit voličskou účast. Účinky D21 - Janečkovy metody na volební chování a předvolební kampaně jsou momentálně předmětem našeho zkoumání.

Karel Janeček: D21 - Janeček method (AJ) >

Hlasovací metoda pro všechny

Využití v politice