D21 - Janečkova metoda

D21 - Janečkova metoda

Díky moderní D21 - Janečkově hlasovací metodě nacházíme řešení, na kterém se nejvíce lidí shodne.

Proč D21 - Janečkova metoda?

D21 - Janečkova metoda je moderní hlasovací a volební nástroj, díky kterému je skupinové rozhodování efektivnější. Umožňuje využít více hlasů a v určitých případech obsahuje také hlas minusový. Díky větší paletě hlasů můžeme přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování výsledku, který lépe odráží vůli voličů.

Jak metoda funguje?

Základním předpokladem D21 - Janečkovy metody je, že každý volič má vždy k dispozici více hlasů, než kolik je vítězných možností. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Pro každou z možností přitom lze hlasovat pouze jedním hlasem. Pro udělení minusového hlasu je nutné rozdat alespoň dva plusové. Počet plusových a minusových hlasů se může měnit podle konkrétní volební situace. K modifikacím vždy dochází podle základního algoritmu, jehož autorem je český matematik a společenský reformátor Karel Janeček.

Více o algoritmu D21 - Janečkovy metody (AJ) >

Díky efektu více hlasů vítězí v D21 - Janečkově metodě taková možnost, na které se svými hlasy shodne co nejvíce voličů a hlasujících. Minusový hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně zastánců, ale také odpůrců. Tím dochází k oslabení populistů, extremistů a jiných kandidátů, kteří rozdělují společnost. Právě v tom je D21 - Janečkova metoda unikátní oproti tradičním volebním systémům.

Vývoj D21 - Janečkovy metody

Globálně se tato metoda zkoumá a uvádí v praxi od roku 2013. Sledujeme dva základní cíle: inovace jednokolových volebních systémů a vývoj interaktivní digitální platformy, která umožňuje bezpečně hlasovat, porovnávat různé volební metody a analyzovat výsledky v reálném čase. Principy D21 - Janečkovy hlasovací metody byly konzultovány s univerzitami v Cambridge a Stanfordu a v Česku například s Masarykovou Univerzitou.

Voličské chování v tomto systému bylo testováno již ve čtyřech terénních průzkumech. D21 - Janečkova metoda se již úspěšně používá v Evropě, Americe, Asiia Africe, a to především v participativních projektech škol, měst a obcí. O zkušenostech s používáním metody v naší indické pobočce se dočtete ZDE.

D21 - Janečkova metoda je inovativní a využitelná pro hlasování, může však fungovat také jako plnohodnotný volební systém. Dosavadní výzkumy naznačují, že její zavedení v politice by mohlo podpořit zájem občanů o politické dění a zvýšit voličskou účast. Účinky D21 - Janečkovy metody na volební chování a předvolební kampaně jsou momentálně předmětem našeho zkoumání.

Karel Janeček: D21 - Janeček method (AJ) >

Hlasovací metoda pro všechny

Využití v politice