Youth 21

Youth 21

Youth 21 je experimentální studie zaměřená na předvoliče ve věku 15 až 18 let, která empiricky testuje a měří dopad volebních systému s jedním hlasem a s více hlasy na rozhodovací proces a výsledek voleb.

8

měst

12

škol

352

žáků

Studie se uskutečnila během poslední etapy prezidentských voleb v roce 2018 v České republice. Studenti rozhodovali o reálných prezidentských kandidátech ve dvoufázových volebních cvičeních. Průzkumu se zúčastnilo celkem 352 studentů z 12 středních škol, 6 gymnázií a 6 praktických středních škol, jelikož střední školy v ČR jsou rozděleny zhruba rovnoměrně do těchto dvou kategorií. Sběr dat proběhl v 8 českých městech a 3 regionech.

V rámci obou etap výzkumu byli účastníci požádáni, aby hlasovali pro devět prezidentských kandidátů, nejprve s jedním hlasem a poté s více hlasy. Pro účely výzkumu byla použita modifikace D21 - Janečkovy metody. Žáci mohli použít kladné i minusové hlasy, jejich celkový počet hlasů byl omezen na tři a účastníci se mohli sami rozhodnout, kolik kterých hlasů rozdělí.

Během dvoudenní prodlevy mezi jednotlivými etapami byli studenti vystaveni intervenčnímu mechanismu, kdy jim byly poskytovány znalosti o kandidátech a volební metodě s více hlasy. Intervence mezi dvěma fázemi měla zjistit, jak poskytnuté informace ovlivní rozhodování studentů ve volbě.

Chcete-li se dozvědět více o této studii, přečtěte si její výsledky ZDE.

Pro více informací můžete kontaktovat Jana Oreského, vedoucího výzkumu v IH21.