Volební průzkumy

Youth 21

Publikováno dne
31.12.2018

Youth 21 je experimentální studie zaměřená na předvoliče ve věku 15 až 18 let, která empiricky testuje a měří dopad volebních systému s jedním hlasem a s více hlasy na rozhodovací proces a výsledek voleb.

Studie se uskutečnila během poslední etapy prezidentských voleb v roce 2018 v České republice. Studenti rozhodovali o reálných prezidentských kandidátech ve dvoufázových volebních cvičeních. Průzkumu se zúčastnilo celkem 352 studentů z 12 středních škol, 6 gymnázií a 6 praktických středních škol, jelikož střední školy v ČR jsou rozděleny zhruba rovnoměrně do těchto dvou kategorií. Sběr dat proběhl v 8 českých městech a 3 regionech.

V rámci obou etap výzkumu byli účastníci požádáni, aby hlasovali pro devět prezidentských kandidátů, nejprve s jedním hlasem a poté s více hlasy. Pro účely výzkumu byla použita modifikace D21 - Janečkovy metody. Žáci mohli použít kladné i minusové hlasy, jejich celkový počet hlasů byl omezen na tři a účastníci se mohli sami rozhodnout, kolik kterých hlasů rozdělí.

Během dvoudenní prodlevy mezi jednotlivými etapami byli studenti vystaveni intervenčnímu mechanismu, kdy jim byly poskytovány znalosti o kandidátech a volební metodě s více hlasy. Intervence mezi dvěma fázemi měla zjistit, jak poskytnuté informace ovlivní rozhodování studentů ve volbě.

Chcete-li se dozvědět více o této studii, přečtěte si její výsledky ZDE.

Další podobné články

This is some text inside of a div block.
Volební průzkumy
Poslední průzkum před volbami do sněmovny - září 2021
Voličské preference s využitím více hlasů: ANO by nezvítězilo pouze při použití dvou ...
Přečíst článek ...
Volební průzkumy
Podívejte se na výsledky posledního šetření před sněmovními volbami 2021
Hnutí ANO by nezvítězilo pouze při použití dvou plusových a jednoho minusového hlasu ....
Přečíst článek ...
Volební průzkumy
Květen 2021 - Jak by dopadly sněmovní volby za použití metody D21?
Na základě dat z předvolebního průzkumu realizovaného výzkumným ústavem STEM v dubnu jsme provedli analýzu voličských preferencí. Analýza nabízí srovnání výsledků současné metody a D21 ...
Přečíst článek ...