Volební průzkumy

Simulované volby metodou D21

Publikováno dne
31.12.2018

Institut H21 realizoval od roku 2013 řadu teoretických a empirických studií. Celkově již institut realizoval 31 simulovaných voleb s cílem aplikovat a ověřit fungování D21 - Janečkovy metody a dalších volebních metod.

Cíle výzkumu

 • Zkoumat a porovnat volební chování v rámci různých volebních metod;
 • Empiricky ověřit a změřit dopad volebních metod na výsledky voleb.

2018

Senátní volby 2018

Výzkumná témata

 • Úspěšnost kandidátů v rámci jednotlivých volebních metod;
 • Náchylnost volebních metod k rozdílným typům strategického hlasování;
 • Vliv profilu a politických znalostí voliče na jeho volební chování;
 • Politická angažovanost a participace voliče.

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda s třemi plusovými a jedním minusovým hlasem
 3. Schvalující hlasování
 4. Kombinované schvalující hlasování
 5. Majority Judgement („většinové posouzení“)
 6. Alternativní hlasování (Instant-runoff Voting, IRV)

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

Prezidentské volby 2018

Výzkumná témata

 • Dopady D21 - Janečkovy metody na volební výsledky;
 • Volební chování v D21 - Janečkově metodě;
 • Úspěšnost kandidátů v rámci jednotlivých volebních metod;
 • Vliv profilu voliče na jeho volební chování.

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda s třemi plusovými a jedním minusovým hlasem

Metodologie výzkumu

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

Web Prezident 21 >

2014

Senátní volby 2014

Výzkumná témata

 • Dopady D21 - Janečkovy metody na volební výsledky;
 • Volební chování v D21 - Janečkově metodě;
 • Úspěšnost kandidátů v rámci jednotlivých volebních metod;
 • Vliv profilu voliče na jeho volební chování.

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda s třemi plusovými a jedním minusovým hlasem

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

Komunální volby 2014

Výzkumná témata

 • Dopady D21 - Janečkovy metody na volební výsledky;
 • Volební chování v D21 - Janečkově metodě;
 • Úspěšnost kandidátů v rámci jednotlivých volebních metod;
 • Vliv profilu voliče na jeho volební chování.

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda se dvěma plusovými a jedním minusovým hlasem

Metodologie výzkumu

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

Poznatky z 31 simulovaných voleb

1. Většina voličů uděluje více hlasů, pokud je má k dispozici.

 • V průměru 32 % voličů využilo jen jednoho hlasu.
 • V průměru 64 % voličů využilo všech plusových hlasů.
 • V průměru 53 % voličů využilo minusového hlasu.

2. Znalost kandidátů je klíčovým faktorem ovlivňujícím počet udělených hlasů.

 • Čím více kandidátů volič znal, tím více uděloval hlasů.
 • Starší (60+) a méně vzdělaní voliči udělovali méně hlasů.

3. D21 - Janečkova metoda zvýhodňuje kandidáty se širší podporou.

 • Úspěšní kandidáti v D21 - Janečkově metodě často dostávají druhé a třetí plusové hlasy od voličů ostatních kandidátů.
 • Nejvíce minusovaní kandidáti dostávají minusové hlasy od voličů z celého politického spektra.

4. V D21 - Janečkově metodě byl oproti reálným volbám vítěz odlišný v šesti případech z 31 simulovaných voleb.

 • Ve čtyřech z těchto šesti případů byly výsledky voleb odlišné díky možnosti udělení více plusových hlasů.
 • Ve dvou z těchto šesti případů byly výsledky voleb odlišné díky možnosti udělení minusového hlasu.

Další podobné články

This is some text inside of a div block.
Volební průzkumy
Poslední průzkum před volbami do sněmovny - září 2021
Voličské preference s využitím více hlasů: ANO by nezvítězilo pouze při použití dvou ...
Přečíst článek ...
Volební průzkumy
Podívejte se na výsledky posledního šetření před sněmovními volbami 2021
Hnutí ANO by nezvítězilo pouze při použití dvou plusových a jednoho minusového hlasu ....
Přečíst článek ...
Volební průzkumy
Květen 2021 - Jak by dopadly sněmovní volby za použití metody D21?
Na základě dat z předvolebního průzkumu realizovaného výzkumným ústavem STEM v dubnu jsme provedli analýzu voličských preferencí. Analýza nabízí srovnání výsledků současné metody a D21 ...
Přečíst článek ...