Video
IH21

Mezinárodní symposium Demokracie v 21. století: Na křižovatce dějin; rok 2021

Publikováno dne:
18.9.2021

„Byly to časy ze všech nejlepší, byly to časy ze všech nejhorší, byl to věk moudrosti, byl to věk pošetilosti, byla to doba víry, byla to doba nevíry, byl to čas světla, byl to čas temnoty, bylo to jaro naděje, byla to zima beznaděje.“ - Charles Dickens, Příběh dvou měst

Třetí ročník symposia Demokracie v 21. století se uskutečnil 18. září 2021 v prostorách Kláštera sv. Anežky České, který je považován za první gotickou stavbu v Čechách a který byl od svého založení ve 13. století svědkem řady zlomových bodů historie. Symposium neslo podtitul Sociální singularita: Na křižovatce dějin.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout > na Facebooku

Žijeme v jedinečné době, která bude z pohledu budoucích historiků pravděpodobně vnímána jako přelomový bod. Jsme svědky toho, že strasti, které sužovaly lidstvo od nepaměti, jsou dnes na ústupu. V extrémní chudobě, která ještě na začátku 19. století postihovala více než 90 % lidí, dnes žije méně než jedna desetina světové populace. Násilí v podobě válek, vražd či znásilnění, je napříč světem na historickém minimu. Stoupá dostupnost kvalitní lékařské péče, délka života, vzdělanost a materiální zabezpečení.

Na druhou stranu čím dál častěji slýcháme hlasy, že žijeme v čase úpadku a zmaru, odsouzeni k brzké záhubě. Na pozice moci se napříč civilizovaným světem dostávají jedinci s autoritářskými sklony a stoupenci separačních až nenávistných ideologií. Společnosti se polarizují, klesá úroveň konstruktivní veřejné diskuze a hovoří se o celkové destabilizaci demokratických zřízení. Vidíme nebezpečí růstu vlivu extremistických skupin, propagaci nesmyslných líbivých „řešení“ a růstu sociálních konfliktů.

Pojem sociální singularita používáme při popisu výjimečného období, kdy dochází k zásadním a náhlým změnám ve fungování lidského společenství. Řada odborníků očekává takové zásadní změny ve fungování lidských společností právě v 21. století. Tyto změny mohou znamenat výrazný posun k lepšímu, jakož i k mnohem horšímu stavu. Jedná se o jedinečnou událost historie, křižovatku dějin. Vydat se úspěšným směrem můžeme díky technologiím a společenským změnám.

Cílem každého ročníku symposia je spojit politiky, akademiky, novináře a další osobnosti veřejného života nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a podpořit konstruktivní konverzaci o současných trendech v moderních demokraciích a o hrozbách, jimž svobodné společnosti čelí a budou čelit.

Řečníci a jejich přednášky

  • L. A. Paul, Yale University: Decision Making in Times of Transformative Change

  • Theodore Modis, Growth Dynamics: A Check on the Hypothesis of an Approaching Technological Singularity

  • Jan Vijg, Albert Einstein College of Medicine in New York: The Great Technology Slowdown: Looking for the Silver Lining

  • Kate Raworth, Oxford University: What Will it Take for Humanity to Thrive in the 21st Century?

  • Jiří Přibáň, Cardiff University: From the Social Imagination to the Sociological Enlightenment: Observing the Evolving Global Culture and Civilisation

  • Karel Janeček, Institute H21: World at the Crossroads of History: How to Find Common Ground during the Civilisation Crisis?

  • Annick Laruelle, University of the Basque Country: “Not this one”: The Approval and Disapproval Ballot

  • Irina Shestakova, St. Petersburg Mining University: To Be or Not to Be? The Eternal Question in the Era of Digital Transition

Kolektiv autorů Institutu H21

info@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Ve spolupráci s Otevřenou společností jsme podali ústavní stížnost kvůli znepřístupnění webů na jaře 2022
Na začátku října jsme využili dalšího právního postupu ve věci blokování dezinformačních webů. Podali jsme ústavní stížn
Přečíst článek ...
IH21
Mezinárodní symposium Demokracie v 21. století: Smysl svobody; rok 2022
Čtvrtý ročník symposia Demokracie v 21. století se uskutečnil roku 2022 v prostorách Velkopřevorského paláce.
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Zveme vás na křest knihy Průvodce lovce-sběrače po 21. století
Milí přátelé Institutu H21, ‍rádi bychom vás pozvali na křest a besedu s autory naší čtvrté knihy, kterou jsme...
Přečíst článek ...