Aktuality
Demokracie a svoboda

Soutěž o knihu Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě

Publikováno dne:
3.5.2023

Při příležitosti Světového dne svobody tisku jsme si pro vás připravili soutěž, ve které můžete vyhrát knihu dánského autora Jacoba Mchangamy Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě.

Dnes si připomínáme 30. výročí Světového dne svobody tisku. Ten v roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN právě na 3. květen. Toto vyhlášení znamenalo počátek významného pokroku směrem k umožnění svobodného tisku a svobody projevu po celém světě –⁠ s rozšířením nezávislých médií v mnoha zemích a vzestupem digitálních technologií umožňujících volný tok informací online. Uplynuly tři dekády a došlo k pokroku v dodržování lidských práv a v souvisejících mezinárodních rámcích.

Nicméně svoboda médií, bezpečnost novinářů a svoboda projevu jsou také stále častěji napadány. Polarizovaný politický a společenský diskurz, eroze důvěry, zavádění výjimečných stavů a vypínání internetu, potlačování kritických hlasů a nezávislých médií, opouštění zpravodajství v důsledku kolapsu tradičních obchodních modelů médií a řešení nenávistných projevů online, to vše představuje nové hrozby pro svobodu projevu a lidská práva. Právě v boji proti těmto hrozbám se celosvětově do popředí dostává svoboda tisku, bezpečnost novinářů a přístup k informacím.

Podle nás v Institutu H21 je svoboda slova zcela zásadním pilířem demokratické společnosti. Na její obhajobě dlouhodobě spolupracujeme s Rekonstrukcí státu a Otevřenou společností v rámci projektu svobodaslova.online, s dánským think tankem Justitia spolupracujeme na projektu The Future of Free speech a jsme autory projektu bezsvobodyslova.cz. Od roku 2020 jsme také vydali tři zásadní knihy věnované tématu svobody projevu. Nejprve v roce 2020 spis O svobodě myšlení a slova od jednoho z nejvýznamnějších anglických filosofů Johna Stuarta Milla. O rok později pak knihu Nenávist od bývalé předsedkyně Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU) Nadine Strossenové, která se věnuje tématu nenávistných projevů. Ta varuje před tendencí bránit se nenávistným projevům prostřednictvím cenzury. Loni jsme vydali knihu Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě. Tu mnozí odborníci považují za „nejlepší historii svobody projevu, jaká byla sepsána, a nejlepší obhajobu svobody projevu vůbec.“

A právě o tuto knihu si s námi při této výjimečné příležitosti můžete zasoutěžit. Stačí, když nám do komentářů u facebookového příspěvku napíšete správnou odpověď na jednoduchou soutěžní otázku.

Soutěžní otázka: V jakém článku Listiny základních práv a svobod je v Česku zakotvena svoboda projevu?

Na vaše odpovědi se budeme těšit do páteční půlnoci (5. května 2023). Poté vylosujeme jednoho výherce, který od nás obdrží výtisk knihy Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě


Pravidla Facebook soutěže
 • Pořadatelem soutěže je Institute H21, z.ú., se sídlem v Praze, ulice Zapova 1559/18, PSČ 150 00, IČ: 05601100.
 • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook (ani společnost Meta) za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku.
 • Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.
Podmínky zařazení do vyhodnocení tipovací soutěže
 • Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku na Facebooku.
 • Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které budou chybné.
Výhra
 • Vylosován bude jeden výherce
 • Účastníkům soutěže nevzniká nárok na kompenzaci výhry peněžní formou
Vyzvednutí výhry
 • Vylosovaní výherci budou kontaktováni prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku. O vyzvednutí výhry bude výherce informován včas na e-mailovou adresu, kterou nám zašle na e-mailovou adresu marketing@ih21.org.
 • Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce Institute H21 a u příslušného soutěžního postu na téže stránce.
 • Osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a dále pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

Michal Tománek

Manažer marketingu a PR
michal.tomanek@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...