Článek
Volební průzkumy

Shrnutí výsledků předvolebního průzkumu – květen 2020

Publikováno dne:
1.6.2020

Shrnutí výsledků předvolebního průzkumu voličských preferencí – květen/červen 2020

Na základě dat z předvolebního průzkumu realizovaného výzkumným ústavem STEM na přelomu května a června jsme provedli analýzu voličských preferencí, zaměřenou na komparaci alternativních metod. Analýza nabízí srovnání výsledků současné metody, D21 – Janečkovy metody a Evaluační metody.

Porovnání současného volebního systému a D21 - Janečkovy metody

Z možnosti udělení více hlasů nejvíce profitují ČSSD, STAN a ODS. Všechny tři strany by obdržely plusový hlas od více než 20 % voličů. Většina jejich podpory by zůstala v jednohlasové metodě skryta. Minusové hlasy odkrývají kontroverzní strany. Nejvíce jich získalo KSČM, ANO a Piráti.

Struktura hlasů v D21 - Janečkově metodě

Jen necelá pětina voličů udělila pouze jeden hlas. Oproti tomu maximální počet hlasů užila nadpoloviční většina hlasujících. Minusový hlas využily necelé ⅘ voličů.

Srovnání s posledním průzkumem

Ve srovnání s únorovými výsledky si v celkovém zisku ze tří hlasů a odečteného minusového hlasu výrazně polepšili pouze sociální demokraté. Naopak nejvíce ztratilo ANO, změna však není tak výrazná.

Překryvy hlasů

Z překryvů plusových a minusových hlasů můžeme vytvořit mapu politických stran. Ty strany, které mezi sebou sdílejí více plusových hlasů leží na mapě blíže k sobě. Strany, které sdílí minusové hlasy, jsou pak od sebe dále.

Průměrná známka od všech voličů udělená dané straně

Při možnosti hodnocení politických stran na škále od 0 do 9 získalo od všech voličů v průměru nejvyšší známku ANO a následně ČSSD. Zbylé strany získaly již o poznání horší známky. Celková průměrná známka je však obecně poměrně nízká a můžeme tedy říci, že voliči se většinou zdráhají hodnotit politické strany vysokými známkami.

Jak hodnotí voliči jednotlivých stran ostatní strany

Vládní strany a s nimi i KSČM se mezi sebou hodnotí velmi dobře. Opoziční strany si však takto vzájemnou podporu nevyjadřují. Piráti nejlépe hodnotí ODS a TOP 09. Voliči ODS dávají vysoká hodnocení však jen TOP 09. Voliči STAN pak lepší známky udělují zejména TOP 09, ale dále i Svobodným, ODS a KDU-ČSL. Voliči Trikolóry hodnotí nadprůměrně pouze SPD. Sami voliči SPD však v číselném hodnocení nefavorizují žádnou jinou stranu.

Struktura hodnocení politických stran

Zajímavá je i struktura přidělených známek, kdy nejvíce devítek získalo ANO, a to v podstatě třikrát tolik než jakákoliv jiná strana. Nejvíce nul pak dostali Komunisté a TOP 09, které nejnižší známkou ohodnotila necelá třetina voličů.

Vývoj ČR v očích voličů stran

S vývojem situace v České republice jsou nejvíce spokojeni voliči současně vládnoucích stran – ANO a ČSSD. Spíše nespokojení jsou také voliči KSČM, opoziční ODS a nové Trikolóry. O stagnující situaci jsou pak ve větší míře přesvědčení voliči STAN, SPD či Strany zelených.

Zájem o politiku dle volené strany

Největší zájem o politiku projevují voliči TOP 09, ODS a Trikolóry. Naopak nejmenší zájem je patrný u voličů SSO, SZ a Pirátů.

Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, šel / šla byste vy osobně volit?

S největší jistotou by k volbám nyní přišli voliči TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Naopak relativně nejmenší ochotu projevují voliči SSO, SZ a SPD.

Výzkum realizoval neziskový ústav STEM ve dnech 22. 5. – 1. 6. 2020 na reprezentativním souboru 1086 respondentů – obyvatel ČR starších 18 let. Statistická chyba činí kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výše uvedené platí pro volbu jedním hlasem. Výsledné procentuální zisky stran (a posléze i jejich zisky mandátů) jsou spočteny za všechny respondenty, kteří se rozhodli u otázky “Pokud byste (přesto) šel (šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?” uvést preferovanou stranu, což učinilo 761 respondentů.

Miroslav Líbal

Výzkumník
miroslav.libal@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...