Článek
Volební průzkumy

Shrnutí výsledků předvolebního průzkumu – květen 2020

Publikováno dne:
1.6.2020

Shrnutí výsledků předvolebního průzkumu voličských preferencí – květen/červen 2020

Na základě dat z předvolebního průzkumu realizovaného výzkumným ústavem STEM na přelomu května a června jsme provedli analýzu voličských preferencí, zaměřenou na komparaci alternativních metod. Analýza nabízí srovnání výsledků současné metody, D21 – Janečkovy metody a Evaluační metody.

Porovnání současného volebního systému a D21 - Janečkovy metody

Z možnosti udělení více hlasů nejvíce profitují ČSSD, STAN a ODS. Všechny tři strany by obdržely plusový hlas od více než 20 % voličů. Většina jejich podpory by zůstala v jednohlasové metodě skryta. Minusové hlasy odkrývají kontroverzní strany. Nejvíce jich získalo KSČM, ANO a Piráti.

Struktura hlasů v D21 - Janečkově metodě

Jen necelá pětina voličů udělila pouze jeden hlas. Oproti tomu maximální počet hlasů užila nadpoloviční většina hlasujících. Minusový hlas využily necelé ⅘ voličů.

Srovnání s posledním průzkumem

Ve srovnání s únorovými výsledky si v celkovém zisku ze tří hlasů a odečteného minusového hlasu výrazně polepšili pouze sociální demokraté. Naopak nejvíce ztratilo ANO, změna však není tak výrazná.

Překryvy hlasů

Z překryvů plusových a minusových hlasů můžeme vytvořit mapu politických stran. Ty strany, které mezi sebou sdílejí více plusových hlasů leží na mapě blíže k sobě. Strany, které sdílí minusové hlasy, jsou pak od sebe dále.

Průměrná známka od všech voličů udělená dané straně

Při možnosti hodnocení politických stran na škále od 0 do 9 získalo od všech voličů v průměru nejvyšší známku ANO a následně ČSSD. Zbylé strany získaly již o poznání horší známky. Celková průměrná známka je však obecně poměrně nízká a můžeme tedy říci, že voliči se většinou zdráhají hodnotit politické strany vysokými známkami.

Jak hodnotí voliči jednotlivých stran ostatní strany

Vládní strany a s nimi i KSČM se mezi sebou hodnotí velmi dobře. Opoziční strany si však takto vzájemnou podporu nevyjadřují. Piráti nejlépe hodnotí ODS a TOP 09. Voliči ODS dávají vysoká hodnocení však jen TOP 09. Voliči STAN pak lepší známky udělují zejména TOP 09, ale dále i Svobodným, ODS a KDU-ČSL. Voliči Trikolóry hodnotí nadprůměrně pouze SPD. Sami voliči SPD však v číselném hodnocení nefavorizují žádnou jinou stranu.

Struktura hodnocení politických stran

Zajímavá je i struktura přidělených známek, kdy nejvíce devítek získalo ANO, a to v podstatě třikrát tolik než jakákoliv jiná strana. Nejvíce nul pak dostali Komunisté a TOP 09, které nejnižší známkou ohodnotila necelá třetina voličů.

Vývoj ČR v očích voličů stran

S vývojem situace v České republice jsou nejvíce spokojeni voliči současně vládnoucích stran – ANO a ČSSD. Spíše nespokojení jsou také voliči KSČM, opoziční ODS a nové Trikolóry. O stagnující situaci jsou pak ve větší míře přesvědčení voliči STAN, SPD či Strany zelených.

Zájem o politiku dle volené strany

Největší zájem o politiku projevují voliči TOP 09, ODS a Trikolóry. Naopak nejmenší zájem je patrný u voličů SSO, SZ a Pirátů.

Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, šel / šla byste vy osobně volit?

S největší jistotou by k volbám nyní přišli voliči TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Naopak relativně nejmenší ochotu projevují voliči SSO, SZ a SPD.

Výzkum realizoval neziskový ústav STEM ve dnech 22. 5. – 1. 6. 2020 na reprezentativním souboru 1086 respondentů – obyvatel ČR starších 18 let. Statistická chyba činí kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výše uvedené platí pro volbu jedním hlasem. Výsledné procentuální zisky stran (a posléze i jejich zisky mandátů) jsou spočteny za všechny respondenty, kteří se rozhodli u otázky “Pokud byste (přesto) šel (šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?” uvést preferovanou stranu, což učinilo 761 respondentů.

Miroslav Líbal

Výzkumník
miroslav.libal@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Analýza: Hodlá WHO mluvit státům do boje s dezinformacemi?
Světová zdravotnická organizace(WHO) v současné době připravuje dokumenty, podle nichž by se členské státy měly řídit...
Přečíst článek ...
Volební metody
Jaké klíčové volby čekají svět v roce 2024?
Říká se, že volby jsou největším svátkem demokracie. Pokud tomu tak je, pak bude v roce 2024 opravdu co slavit...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Jak se během let 2015-2022 změnila míra svobody projevu v demokratickém světě?
Představujeme mezinárodní studii, která mapuje legislativní a exekutivní akty ovlivňující svobodu projevu ve 22 státech
Přečíst článek ...