Článek
Demokracie a svoboda

Rozeslali jsme 121 osobnostem cenzurovaný dopis s knihou O svobodě myšlení a slova. Proč?

Publikováno dne:
9.12.2020

Minulý týden jsme v rámci naší kampaně Bez svobody slova nebude poslali 121 českým osobnostem dopis, který vyzývá k podpoře svobody myšlení a slova v naší zemi. Vybrali jsme politiky, novináře, umělce a další veřejné aktéry, kteří mají schopnosti a vliv v naší zemi leccos změnit. Požádali jsme je o to, aby nebyli lhostejní k silám, jež mají potenciál omezovat svobodnou diskuzi, což už teď můžeme pozorovat v západních zemích. Navíc jsme přesvědčeni, že by se Česká republika mohla stát příkladem pro ostatní státy jako místo, kde svoboda myšlení a slova vzkvétá. Lidé v naší zemi mají pořád živé vzpomínky na komunistickou totalitu a naše kultura akcentuje humor a humanismus, který se špatně snoubí s jakoukoli formou cenzury. Spolu s dopisem jsme osobnostem poslali i knihu Johna Stuarta Milla O svobodě myšlení a slova, kterou jsme tento rok nově přeložili a vydali tak, abychom její obsah přiblížili současnému čtenáři.

Celé znění dopisu si můžete přečíst zde:

Vážená paní, vážený pane,

jste osobnost, která má schopnosti, vliv a možnost leccos změnit, a proto se na Vás v dobré víře obracíme, abychom Vás požádali o podporu svobody myšlení a slova v naší zemi.

Již dlouhou dobu nás znepokojuje klesající úroveň veřejné diskuze, neochota aktérů klidně vyslechnout názor oponenta, reagovat na něj zdvořile, s rozvahou, bez urážek a osobních výpadů. Tento problém zasahuje do společnosti jako takové a přispívá k atmosféře nevraživosti, v níž názorové nesoulady neblaze ovlivňují mezilidské vztahy a odcizují od sebe i rodiny a dlouholeté přátele.  

Ačkoliv už to samotné by nás mělo zneklidňovat, obáváme se, že současný stav má ještě závažnější, stinnější stranu: může ohrožovat lidskou schopnost svobodně myslet a vyslovovat názorová stanoviska. V situaci, kdy diskutováním o důležitých tématech můžeme ohrozit vztahy se svými blízkými, rozhodujeme se často mlčet, cenzurovat sami sebe a snad ani nepřemýšlet nad zásadními otázkami. Na Západě je tato situace ještě vyhrocenější a vyslovení nekonformních stanovisek často může vést i ke ztrátě zaměstnání.

Filozofové nás již dlouhou dobu varují, že svoboda myšlení a slova není ohrožována pouze útlakem ze strany státu, ale také (a možná především) společenskými silami, které nakazují jednotlivci, co by si měl myslet a co by měl říkat. Tuto svobodu vnímáme jako naprosto zásadní, chceme-li úspěšně čelit výzvám, které nás čekají, a naši společnost postupně posouvat k lepšímu fungování. Z toho důvodu jsme se rozhodli nově přeložit nejslavnější obranu svobody myšlení a slova z pera Johna Stuarta Milla, kterou Vám spolu s dopisem zasíláme. Nežádáme Vás o nic menšího, než abyste si knihu přečetl a zamyslel se nad závažností této problematiky.

Ačkoliv zmíněné obtíže u nás nejsou tak patrné jako v jiných zemích, obáváme se, že problém společenské cenzury je plíživý, nastupuje pozvolna a ve chvíli, kdy jej pocítíme na vlastní kůži, může být o dost hůře řešitelný, než když je teprve v zárodku. Ostatně kdo by čekal, že se v takové míře objeví právě v kolébkách demokracie s dlouhou tradicí svobodné diskuze, jakými jsou USA či Spojené království?

Navíc jsme přesvědčeni, že by se Česká republika mohla stát příkladem pro ostatní země jako místo, kde svoboda myšlení a slova vzkvétá. Lidé v naší zemi mají pořád živé vzpomínky na komunistickou totalitu a naše kultura akcentuje humor a humanismus, jež se špatně snoubí s jakoukoli formou cenzury.

Chtěli bychom spolu s Masarykem věřit, že jsme tělem i duší demokratický národ, a postavit se za ideál demokracie jako diskuze, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Doufáme, že i Vy toho budete součástí.

Děkujeme.

Karel Janeček a Adam Růžička

Institut H21

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...