Článek
Demokracie a svoboda

Rozeslali jsme 121 osobnostem cenzurovaný dopis s knihou O svobodě myšlení a slova. Proč?

Publikováno dne:
9.12.2020

Minulý týden jsme v rámci naší kampaně Bez svobody slova nebude poslali 121 českým osobnostem dopis, který vyzývá k podpoře svobody myšlení a slova v naší zemi. Vybrali jsme politiky, novináře, umělce a další veřejné aktéry, kteří mají schopnosti a vliv v naší zemi leccos změnit. Požádali jsme je o to, aby nebyli lhostejní k silám, jež mají potenciál omezovat svobodnou diskuzi, což už teď můžeme pozorovat v západních zemích. Navíc jsme přesvědčeni, že by se Česká republika mohla stát příkladem pro ostatní státy jako místo, kde svoboda myšlení a slova vzkvétá. Lidé v naší zemi mají pořád živé vzpomínky na komunistickou totalitu a naše kultura akcentuje humor a humanismus, který se špatně snoubí s jakoukoli formou cenzury. Spolu s dopisem jsme osobnostem poslali i knihu Johna Stuarta Milla O svobodě myšlení a slova, kterou jsme tento rok nově přeložili a vydali tak, abychom její obsah přiblížili současnému čtenáři.

Celé znění dopisu si můžete přečíst zde:

Vážená paní, vážený pane,

jste osobnost, která má schopnosti, vliv a možnost leccos změnit, a proto se na Vás v dobré víře obracíme, abychom Vás požádali o podporu svobody myšlení a slova v naší zemi.

Již dlouhou dobu nás znepokojuje klesající úroveň veřejné diskuze, neochota aktérů klidně vyslechnout názor oponenta, reagovat na něj zdvořile, s rozvahou, bez urážek a osobních výpadů. Tento problém zasahuje do společnosti jako takové a přispívá k atmosféře nevraživosti, v níž názorové nesoulady neblaze ovlivňují mezilidské vztahy a odcizují od sebe i rodiny a dlouholeté přátele.  

Ačkoliv už to samotné by nás mělo zneklidňovat, obáváme se, že současný stav má ještě závažnější, stinnější stranu: může ohrožovat lidskou schopnost svobodně myslet a vyslovovat názorová stanoviska. V situaci, kdy diskutováním o důležitých tématech můžeme ohrozit vztahy se svými blízkými, rozhodujeme se často mlčet, cenzurovat sami sebe a snad ani nepřemýšlet nad zásadními otázkami. Na Západě je tato situace ještě vyhrocenější a vyslovení nekonformních stanovisek často může vést i ke ztrátě zaměstnání.

Filozofové nás již dlouhou dobu varují, že svoboda myšlení a slova není ohrožována pouze útlakem ze strany státu, ale také (a možná především) společenskými silami, které nakazují jednotlivci, co by si měl myslet a co by měl říkat. Tuto svobodu vnímáme jako naprosto zásadní, chceme-li úspěšně čelit výzvám, které nás čekají, a naši společnost postupně posouvat k lepšímu fungování. Z toho důvodu jsme se rozhodli nově přeložit nejslavnější obranu svobody myšlení a slova z pera Johna Stuarta Milla, kterou Vám spolu s dopisem zasíláme. Nežádáme Vás o nic menšího, než abyste si knihu přečetl a zamyslel se nad závažností této problematiky.

Ačkoliv zmíněné obtíže u nás nejsou tak patrné jako v jiných zemích, obáváme se, že problém společenské cenzury je plíživý, nastupuje pozvolna a ve chvíli, kdy jej pocítíme na vlastní kůži, může být o dost hůře řešitelný, než když je teprve v zárodku. Ostatně kdo by čekal, že se v takové míře objeví právě v kolébkách demokracie s dlouhou tradicí svobodné diskuze, jakými jsou USA či Spojené království?

Navíc jsme přesvědčeni, že by se Česká republika mohla stát příkladem pro ostatní země jako místo, kde svoboda myšlení a slova vzkvétá. Lidé v naší zemi mají pořád živé vzpomínky na komunistickou totalitu a naše kultura akcentuje humor a humanismus, jež se špatně snoubí s jakoukoli formou cenzury.

Chtěli bychom spolu s Masarykem věřit, že jsme tělem i duší demokratický národ, a postavit se za ideál demokracie jako diskuze, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Doufáme, že i Vy toho budete součástí.

Děkujeme.

Karel Janeček a Adam Růžička

Institut H21

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Analýza: Hodlá WHO mluvit státům do boje s dezinformacemi?
Světová zdravotnická organizace(WHO) v současné době připravuje dokumenty, podle nichž by se členské státy měly řídit...
Přečíst článek ...
Volební metody
Jaké klíčové volby čekají svět v roce 2024?
Říká se, že volby jsou největším svátkem demokracie. Pokud tomu tak je, pak bude v roce 2024 opravdu co slavit...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Jak se během let 2015-2022 změnila míra svobody projevu v demokratickém světě?
Představujeme mezinárodní studii, která mapuje legislativní a exekutivní akty ovlivňující svobodu projevu ve 22 státech
Přečíst článek ...