Článek
Volební průzkumy

Průzkum 2020 - Zajímavosti o voličích

Publikováno dne:
28.2.2020

Kam se zařazují voliči stran na politickém spektru?

Voliči tradičně levicových a pravicových stran se sebeidentifikují na pravolevé škále vcelku očekávaně k orientaci volených stran. Na základě shlukové analýzy se však také ukazuje, jak blízko k sobě v rovině pravolevé orientace mají voliči jednotlivých stran. Zajímavým zjištěním bylo zejména to, že voliči Pirátů, SPD a ANO tvoří jeden z nejtěsnějších shluků. Voliči těchto stran jsou si nejvíce podobní lehkou roztříštěností na pravolevé škále s největším zastoupením středové sebeidentifikace. Voliči levicových stran KSČM a ČSSD tvoří pak jeden shluk levice, avšak pravicové strany takto těsný shluk již netvoří a rozdělují se na dva samostatnější podshluky. Silnější orientací napravo, ale zároveň i silným zastoupením ve středu jsou typičtí voliči TOP 09, Strany svobodných občanů a STAN. Samostatně pak vystupují voliči ODS, kteří se nejvíce koncentrují v pravicových kategoriích a k nim se přibližují voliči Trikolóry, kteří se však vymykají svou roztříštěností, přičemž pětina z nich by se umístila spíše nalevo. Voliči KDU-ČSL vycházejí jako nejvíce středově orientovaní a tvoří často osamocený shluk.

Grafika: Shluky voličů na politickém spektru

Tabulka: Kam se zařazují voliči stran na politickém spektru?

Nejvíce jsou s vývojem situace v ČR spokojeni voliči ANO, nejméně komunisté

Co se týče spokojenosti s vývojem situace v ČR v závislosti na volené straně prvním hlasem je patrné, že o správném směřování jsou nejméně přesvědčeni komunisté. O nesprávném směřování jsou oproti zbytku voličů (22 %) ve větší míře přesvědčeni také voliči Trikolóry, kdy tento názor zastává necelá třetina z nich. Naopak potenciální voliči ANO jsou o správném směrování přesvědčeni v největší míře.

Tabulka: Vývoj ČR v očích voličů stran

* Do kategorie Celkem spadají všichni respondenti, kteří uvedli preferovanou stranu (N = 793). Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté. V případě dalších stran s menším počtem voličů (TOP 09, Trikolóra, KDU-ČSL a STAN) je nutné brát výsledky s rezervou, jelikož hodnota statistické chyby u nich přesahuje 5 %.

Nadprůměrný zájem o politiku deklarují zejména potenciální voliči Trikolóry

Největší zájem o politiku uvádějí voliči Trikolóry, a to s velkým náskokem oproti voličům ostatních stran. Za nimi následují voliči TOP 09 a ODS a naopak nejmenší zájem o politiku proklamovali voliči KSČM, ČSSD a Pirátů.

Tabulka: Zájem o politiku dle volené strany

* Do kategorie Celkem spadají všichni respondenti, kteří uvedli preferovanou stranu (N = 793). Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté. V případě dalších stran s menším počtem voličů (TOP 09, Trikolóra, KDU-ČSL a STAN) je nutné brát výsledky s rezervou, jelikož hodnota statistické chyby u nich přesahuje 5 %.

Účastí ve volbách jsou si nejvíce jisti voliči KDU-ČSL

Nejjistější účast proklamovali voliči KDU-ČSL, Trikolóry, ANO, ODS a STAN. Voličská neúčast nejvíce hrozí u ČSSD, TOP 09, Pirátů či KSČM, přičemž právě ČSSD a KSČM mají ve své potenciální voličské základně největší podíl nerozhodnutých.

Tabulka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, šel / šla byste vy osobně volit?

* Do kategorie Celkem spadají všichni respondenti, kteří uvedli preferovanou stranu (N = 793). Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté. V případě dalších stran s menším počtem voličů (TOP 09, Trikolóra, KDU-ČSL a STAN) je nutné brát výsledky s rezervou, jelikož hodnota statistické chyby u nich přesahuje 5 %.

Výzkum realizoval neziskový ústav STEM ve dnech 24. 1. – 6. 2. 2020 na reprezentativním souboru 1062 respondentů – obyvatel ČR starších 18 let. Statistická chyba činí v tabulkách kolem ± 5 procentních bodů. Za voliče daných stran jsou považováni všichni respondenti, kteří se rozhodli u otázky “Pokud byste (přesto) šel (šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?” uvést preferovanou stranu, což učinilo 793 respondentů.

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Ve spolupráci s Otevřenou společností jsme podali ústavní stížnost kvůli znepřístupnění webů na jaře 2022
Na začátku října jsme využili dalšího právního postupu ve věci blokování dezinformačních webů. Podali jsme ústavní stížn
Přečíst článek ...
IH21
Mezinárodní symposium Demokracie v 21. století: Smysl svobody; rok 2022
Čtvrtý ročník symposia Demokracie v 21. století se uskutečnil roku 2022 v prostorách Velkopřevorského paláce.
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Zveme vás na křest knihy Průvodce lovce-sběrače po 21. století
Milí přátelé Institutu H21, ‍rádi bychom vás pozvali na křest a besedu s autory naší čtvrté knihy, kterou jsme...
Přečíst článek ...