Článek
Demokracie a svoboda

Proč je politizace největším nepřítelem rozumu?

Publikováno dne:
13.2.2020

Harvardský profesor psychologie Steven Pinker ve své knize Osvícenství teď píše, že hlavní nepřítel rozumu v současnosti není nevědomost či neschopnost uvažovat – hlavní nepřítel rozumu je politizace. [1] V dnešním blogu se podíváme na tuto myšlenku podrobněji.

Je důležité zdůraznit, že politizací není myšlena běžná politika, ale ideologicky vyhraněný postoj, kdy se každá společenská otázka stává soubojem o všechno a na fakta se příliš nehledí. Když se určité téma zpolitizuje, stane se z něj předmět rozbrojů, u nějž si znesvářené strany jednou provždy rozdělí, kdo bude pro a kdo bude proti. Právě skutečnost, že se téma zpolitizuje a že se rychle rozhodne, kdo bude kopat za kterou stranu, vede k tomu, že lidé nepřemýšlejí kriticky a pouze se snaží porazit předem vytyčeného nepřítele.

Již nejde o poctivé hledání pravdy skrze diskuzi, ale o porážku nepřítele. Toto s sebou samozřejmě nese emoce. Lidé se urážejí a zesměšňují ne proto, aby druhého přesvědčili, ale aby signalizovali loajalitu k vlastní skupině. To dále posiluje rozdělování společnosti, neboť urážky vedou pouze k tomu, že se uražení ještě více radikalizují.

Snažit se porozumět někomu, kdo s námi nesouhlasí, znamená dát se všanc a riskovat, že zjistíme svůj vlastní omyl a opustíme bezpečí svého týmu. Každý z nás má svůj limitovaný úhel pohledu a naše názory se musí o sebe okřesat, abychom zjistili, kde je pravda. Politizace a z ní pramenící společenská polarizace jsou ohromně nepříznivé, pokud chceme okolo sebe kultivovat prostředí, kde lidé nad informacemi přemýšlí svobodně a kriticky. V uzavřených táborech totiž nemůže dost dobře bujet názorový disent.


[1] PINKER, Steven. Enlightenment now: the case for reason, science, humanism, and progress. London: Allen Lane, 2018.

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...