Článek
D21

Na NEXT 100 Symposiu jsme hlasovali o jedné z nejdůležitějších otázek 21. století, projekt Q21 pokračuje

Publikováno dne:
28.11.2018

Jak bude vypadat dalších 100 let a jaké výzvy jsou před námi? Na pražském NEXT 100 Symposiu o tom diskutovaly osobnosti vědy a politiky z celého světa. A my jsme u toho nemohli chybět.

V rámci našeho Institutu v současné době vzniká think tank, jehož základy byly položeny na Q21 Symposiu v červnu tohoto roku. Jeho úkolem je prosazovat myšlenku apolitického globálního hlasování, kterého chceme dosáhnout v horizontu následujících tří let. Proč je takové hlasování v současné době potřeba?

Náš svět v posledních dvaceti letech prošel díky moderním technologiím prudkým vývojem, který svojí rychlostí a sociálním dopadem nemá v historii lidské kultury obdoby. Tento vývoj má ohromný potenciál pro obohacení lidského života a společnosti, ale skýtá i jistá nebezpečí. V akademických kruzích se hovoří především o změnách, které robotizace a automatizace přinesou na světovém pracovním trhu. Naše civilizace nicméně čelí i dalším otázkám, jejichž závažnost překračuje hranice národních států. Je to například globální oteplování, sociální nerovnost nebo již zmíněná automatizace práce, která by v budoucnu mohla vytlačit mnoho lidí mimo pracovní trh.

Je logické, že na globální problémy nestačí uplatňovat národní regulace. Konsensus k takovým otázkám musí být globálního charakteru, jinak postrádá smysl. Pokud se v rámci boje s globálním oteplováním celý svět zaváže ke snížení emisí a USA od dohody z vlastního zájmu ustoupí, nebude taková dohoda fungovat. Stejně tak, pokud USA zavede regulace na vývoj umělé inteligence pro vojenské účely, ale Čína na takové rozhodnutí nepřistoupí, situace se globálně nevyřeší. Nikdo nechce zůstat ve vývoji pozadu.

Jak širokou shodu na politické úrovni podpořit? Zajisté by pomohlo znát postoje lidí, kterých se zmíněné globální otázky bezprostředně týkají. A to jsou jednoduše všichni. Internet nám dnes nabízí skutečné globální propojení a my jsme přesvědčeni, že je důležité hledat cesty, jak toho smysluplně využít.

Je povzbuzující slyšet, že si akademické a některé politické elity závažnost situace uvědomují, o čemž jsme se přesvědčili i na NEXT 100 Symposiu. Opět jsme se zajímali o to, na co by se odborníci zeptali světové populace, kdyby měli tu možnost. Stejně jako na Human-level AI konferenci vyhrála otázka „Jakou lidskou odpovědnost bychom nikdy neměli přenechat umělé inteligenci?“

Náš ředitel Karel Janeček na Symposiu kromě prezentace Janečkovy volební metodyabsolvoval debatní utkání s ekonomem Tomášem Sedláčkem v oxfordském stylu, kde se argumentačně soutěží o přízeň publika. Tématem diskuse byla otázka, zda se snažit zavádět regulace technologického vývoje pro ochranu člověka, nebo naopak vývoj co nejvíce podpořit, aby nám pomohl čelit budoucím výzvám. Souboj skončil nerozhodně. Co si o tom myslíte vy? Napište nám na Facebooku nebo Twitteru.

Kolektiv autorů Institutu H21

info@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
D21
Volební hra Druhý hlas pro Evropu
Chcete ovlivnit, kam bude nadále směřovat Evropská unie? Zaleží Vám na tom, jakou pozici v ní budou zastávat čeští
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Zasahování WHO do politik států s cílem zamezit šíření dezinformací
Během pandemie COVID-19 zavedly vlády po celém světě drastická nouzová opatření k potlačení kritiky a nežádoucích ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Zveme Vás na konferenci Svoboda projevu a boj s dezinformacemi
Rádi bychom vás rádi pozvali na konferenci "Svoboda projevu a boj s dezinformacemi" ...
Přečíst článek ...