Článek
Demokracie a svoboda

V Obecním domě jsme uspořádali 2. ročník mezinárodního symposia “Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?”

Publikováno dne:
14.9.2020

12. září jsme tradičně ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR zorganizovali 2. ročník mezinárodního symposia “Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?”, které reflektovalo nelehkou a stále aktuální situaci posledních měsíců. Demokracie prochází vlivem pandemie koronaviru tvrdou zkouškou zdravotní, ekonomické i společenské krize. Přední odborníci i veřejnost přišli za přítomnosti Prima CNN News diskutovat o tom, jaké může mít situace důsledky na fungování států a svobodných společností, a jak jí můžeme brát jako příležitost pro změnu k lepšímu. Akce se konala pod záštitou místopředsedy Senátu Jana Horníka a zakladatele Institutu H21 Karla Janečka.

O dopadu koronaviru na ekonomiku, demokracii a společnost. O aktuální situaci v Bělorusku, volebních systémech, politické svobodě, významu občanské participace či roli nových technologií v řízení státu. Těmto tématům se v honosných prostorách Grégrova sálu Obecního domu věnovalo čtrnáct řečníků: emeritní profesor sociologie na Univerzitě v Osnabrücku Gyorgy Széll, ekonomka a nejmladší rektorka v ČR Danuše Nerudová, historička a expertka na Bělorusko Alena Marková, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, politik a filozof Daniel Kroupa, politolog Ladislav Cabada, docentka ústavního práva na Právnické fakultě UK Helena Hofmannová, analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček, 1. místostarosta města Jeseník Tomáš Vlazlo, designér a autor výstavy “Helpful Art in Covid” Pavel Šťastný, podnikatel a expert na ICT a eGovernment Michal Bláha, radní města New York City Carlos Menchaca, vedoucí vědec v Centru inovačních systémů a politiky v Austrian Institute of Technology Peter Biegelbauer a vizionář, zakladatel Institutu H21 Karel Janeček.

Účast potvrdilo na 180 hostů z řad politiků, akademiků, zástupců mezinárodních organizací i veřejnosti

Grégrův sál Obecního domu v průběhu symposia zaplnilo mnoho zajímavých osobností. Po úvodním slovu místopředsedy Senátu Jana Horníka a zakladatele Institutu H21 Karla Janečka se prezentaci o dopadu COVIDU-19 na demokracii ujal emeritní profesor sociologie z univerzity v Osnabrücku Gyorgy Széll, který přirovnal demokratickou participaci k výroku rakouského výzkumníka Roberta Jungka: “Jsem z 80 % pesimista a z 20 % optimista, ale pro těch 20 % žiji a bojuji”. Dopadu koronaviru na ekonomiku se věnovala ekonomka Danuše Nerudová. O současné krizi v Bělorusku debatovala historička Alena Marková původem z Běloruska s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, který vidí hrozbu v postupném osekávání suverenity Běloruska. Skrze online stream promluvil i newyorský radní Carlos Menchaca, který zdůrazňoval důležitost participativních procesů během současné krize. Celodenní symposium uzavřel podnikatel a přední český odborník na ICT a eGovernment Michal Bláha zamyšlením, zda může být krize spouštěčem technologického pokroku státu.

Celou akci bylo možné sledovat skrze online stream na Youtube, přítomný byl i štáb Prima CNN News.

„Krize vyvolaná pandemií nemoci Covid-19 ukázala mnohé. Například jak nepřipravené byly státy a státní instituce na podobnou událost, jak složitým se stalo fungování státní správy s jinými úřady a do jaké nekompetentnosti některých ministerstev a jejich vedení nás dostalo. Přejme si, aby toto mezinárodní symposium přineslo podněty, z kterých se pro nás všechny bude formovat nová pokoronavirová doba,” uvedl akci místopředseda Senátu Jan Horník.

“Rád bych poděkoval a vyjádřil svůj respekt a obdiv všem, kteří přišli navzdory současné situaci. Je to důkaz toho, že mnozí z nás si uvědomují osobní odpovědnost, kterou v dnešní době krize a zároveň velké příležitosti máme. Čelíme velkým rizikům, například ztrátě osobní svobody. Proto je velmi důležité, abychom byli aktivní a zúčastnili se symposia jako je toto, doplnil matematik a zakladatel Institutu H21 Karel Janeček.

Účastníci symposia si v online hlasování vyzkoušeli, jak ovlivňuje volební metoda jeho výsledek

Po celý den symposia měli hosté skrze QR kód nebo link na své jmenovce možnost online hlasovat o příchuti konsenzuálního drinku, kterým si připili v závěru konference, a také o výběru loga pro nadaci Science 21, jejímž posláním je podpora základního a aplikovaného výzkumu v přírodních vědách se zaměřením na fyziku, a základní výzkum v oblasti lidského fyzického a duševního potenciálu pomocí speciálních pohybových vzorců včetně volného pádu.

Přednášky všech řečníků budeme postupně přidávat na náš Youtube kanál, rozhovory s řečníky i zajímavými hosty symposia najdete na našem Facebooku. Akci si můžete připomenout fotkami zde.

Kolektiv autorů Institutu H21

info@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...