Článek
Volební metody

Karel Janeček k Bendovu návrhu volebního zákona: Pokud by tento návrh prošel i ve Sněmovně a Senátu, riskujeme další ústavní krizi

Publikováno dne:
18.3.2021

Ústavně - právní výbor Poslanecké sněmovny na včerejším jednání schválil návrh poslance Marka Bendy (ODS) na úpravu volebního zákona. Návrh zachovává 14 volebních krajů a ve druhém skrutiniu dává předsedům stran moc rozhodnout o přidělení zbylých poslaneckých mandátů mezi kraje. Nejen z toho důvodu je vnímán velice kontroverzně. Přečtěte si vyjádření Karla Janečka, autora volební metody D21.

Návrh předsedy Ústavně právního výboru pro volby do Sněmovny zavádí v prvním skrutiniu Imperialiho kvótu. Obávám se, že pokud by tento návrh prošel i ve Sněmovně a Senátu, tak bychom riskovali další ústavní krizi. Tato kvóta má totiž v kombinaci s různě velkými obvody podobné efekty jako d'Hondtův dělitel, tj. zvýhodňuje větší strany. Ve spojení s Hagenbach-Bischoffovou kvótou v druhém skrutiniu by výsledky byly jen o trochu méně disproporční, než tomu bylo u zrušených pravidel. Např. Zelení by v roce 2006 potřebovali na 1 mandát více než 37 tisíc hlasů, ale vítězné ODS a ČSSD jen 23 tisíc hlasů. Benda navíc navrhuje, aby ve druhém skrutiniu rozhodovaly o přidělení zbylých poslaneckých mandátů mezi kraje přímo strany. Toto pravidlo by znamenalo nejen potenciální zbytečnou disproporci mezi kraji, nýbrž i možné "nátlakové vyjednávání" vedení některých stran s jednotlivými kandidáty.

Návrh pana Bendy hodnotím z odborného pohledu jako zcela mizerný, výrazně horší než ostatní návrhy. Připomeňme, že pan Benda je osobou, o kterou se dlouhodobě zajímá i Nadační fond proti korupci. V poslední době zejména kvůli systematickému sabotování zavedení tzv. teritoriality exekutorské činnosti. V krátkosti jde o to, že si v současné době podle zákona vybírá exekutora oprávněný (věřitel). Pokud tedy má nějaký dlužník deset exekucí, vymáhá je deset exekutorů a tak mu naskakuje i deset nákladů exekuce. Návrh na změnu tohoto zvěrstva byl přikázán ústavněprávnímu výboru, jehož předsedou je Marek Benda, tam se nesetkal s pochopením. Bohužel je i zřejmé, kdo ze současného stavu tyje. Bendovým asistentem poslance je Alan Hopp. Hoppovu firmu Extend s.r.o najala exekutorská komora, která byla v tu dobu ovládána největšími exekutory, a to za účelem prosazování zájmů komory. Smlouva byla podepsaná v dubnu 2015. V té době se komora zavázala za uvedené služby platit paušálně 90 000 korun každý měsíc, ale odměna byla od té doby zvýšena na 120 000 Kč měsíčně. Benda se ve Sněmovně i v médiích k otázkám exekucí často vyjadřuje, většinou zastává stanoviska méně vstřícná k dlužníkům. Benda pak odmítl podpořit tzv. teritorialitu exekutorů, která by omezila podnikání největších exekutorských úřadů. Existuje zde tedy naprosto zjevné propojení mezi zájmy největších exekutorů, smlouvou s Hoppem a Bendovým jednáním, v důsledku něhož se nemůže stovky tisíc lidí vyhrabat z dluhové pasti.

Karel Janeček

Zakladatel Institutu
info@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
D21
Volební hra Druhý hlas pro Evropu
Chcete ovlivnit, kam bude nadále směřovat Evropská unie? Zaleží Vám na tom, jakou pozici v ní budou zastávat čeští
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Zasahování WHO do politik států s cílem zamezit šíření dezinformací
Během pandemie COVID-19 zavedly vlády po celém světě drastická nouzová opatření k potlačení kritiky a nežádoucích ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Zveme Vás na konferenci Svoboda projevu a boj s dezinformacemi
Rádi bychom vás rádi pozvali na konferenci "Svoboda projevu a boj s dezinformacemi" ...
Přečíst článek ...