Průvodce lovce-sběrače po 21. století

Bret Weinstein a Heather Heying

Lidé se nerodí jako nepopsaný list papíru, na který společnost píše podle své libovůle. Příroda nám dala do vínku povahu, s níž musíme umět pracovat. Zároveň jsou lidé úžasně flexibilní ve schopnosti adaptovat se na neznámé a využívat nově nalezené příležitosti. Ovšem tato schopnost má své limity. Průvodce lovce-sběrače po 21. století pojednává o výzvách hyper-novosti moderní společnosti a o tom, jak to, co v minulosti vedlo k ohromnému pokroku lidstva, může současného člověka vést k životu, který je zesláblý, zmatený a nezdravý.

Zakoupit knihu
Cena knihy je
441
Get the book
The price is
441

Heather Heyingová a Bret Weinstein jsou evoluční biologové, kteří nám připomínají, že ignorovat lidskou povahu se nevyplácí, pokud je naším cílem, aby společnost udržitelně prospívala do budoucna. V knize rozkrývají delikátní snoubení přírody a kultury a zabývají se praktickými důsledky evolučních východisek na celou řadu oblastí - výchova, dospívání, škola, vztahy a mnoho dalších.

Průvodce lovce-sběrače po 21. století je příběh člověka převyprávěný krásným jazykem a s dojemnými metaforami. Heyingová a Weinstein jsou učenci v tom nejlepším slova smyslu: jsou příkladem intelektuální pokory, sofistikovaného myšlení a lásky k učení, jež by to nejlepší humanitní vzdělání mělo pěstovat. Každý, kdo vychovává nebo vzdělává děti nebo kdo chce změnit společenské systémy, by si měl nejprve přečíst tuto knihu.“

  • Jonathan Haidt, autor knih Morálka lidské mysli a Hypotéza štěstí

„Bret a Heather jsou vysoce uznávanými evolučními biology, velmi prozíravými mysliteli a popularizátory, a jak dokládá nechvalná událost, jíž je vystavila škola, kde učili, je pro ně důležitější vědecká pravda než politická korektnost.“

  • Robert Sapolsky, autor knihy Chování: Biologie člověka v dobrém i ve zlém

Kde koupit?

Koupit můžete u našeho partnera na Kosmas.cz
Zakoupit knihu