.ddown-toggle-text { white-space:normal !important; }

Čeští voliči v roce 2020

Zajímavosti z analýzy českých voličů

Kam se zařazují voliči stran na politickém spektru?

Voliči tradičně levicových a pravicových stran se sebeidentifikují na pravolevé škále vcelku očekávaně k orientaci volených stran. Na základě shlukové analýzy se však také ukazuje, jak blízko k sobě v rovině pravolevé orientace mají voliči jednotlivých stran. Zajímavým zjištěním bylo zejména to, že voliči Pirátů, SPD a ANO tvoří jeden z nejtěsnějších shluků. Voliči těchto stran jsou si nejvíce podobní lehkou roztříštěností na pravolevé škále s největším zastoupením středové sebeidentifikace. Voliči levicových stran KSČM a ČSSD tvoří pak jeden shluk levice, avšak pravicové strany takto těsný shluk již netvoří a rozdělují se na dva samostatnější podshluky. Silnější orientací napravo, ale zároveň i silným zastoupením ve středu jsou typičtí voliči TOP 09, Strany svobodných občanů a STAN. Samostatně pak vystupují voliči ODS, kteří se nejvíce koncentrují v pravicových kategoriích a k nim se přibližují voliči Trikolóry, kteří se však vymykají svou roztříštěností, přičemž pětina z nich by se umístila spíše nalevo. Voliči KDU-ČSL vycházejí jako nejvíce středově orientovaní a tvoří často osamocený shluk.

Grafika: Shluky voličů na politickém spektru

Jednotlivé shluky můžete otevírat a zavírat kliknutím na jejich bublinu nebo jejich popisek v legendě. Potažením můžete shluky také přesouvat. Velikost jednotlivých shluků proporčně odpovídá procentnímu zisku všech stran ve shluku v jednohlasové volbě. Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v grafice zahrnuté.

Tabulka: Kam se zařazují voliči stran na politickém spektru?

Jasná levice

Spíše nalevo

Střed

Spíše napravo

Jasná pravice

2 %
13 %
62 %
20 %
4 %
Piráti
2 %
10 %
60 %
25 %
3 %
ČSSD
6 %
49 %
38 %
6 %
2 %
KSČM
38 %
30 %
28 %
3 %
1 %
KDU-ČSL
0 %
8 %
81 %
11 %
0 %
ODS

ANO

1 %
4 %
31 %
50 %
14 %
TOP 09
0 %
3 %
45 %
38 %
14 %
SPD
2 %
10 %
57 %
26 %
5 %
STAN
0 %
6 %
50 %
41 %
3 %
Trikolóra
3 %
21 %
35 %
38 %
3 %
Celkem
4 %
14 %
51 %
25 %
6 %

* Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté.

Nejvíce jsou s vývojem situace v ČR spokojeni voliči ANO, nejméně komunisté

Co se týče spokojenosti s vývojem situace v ČR v závislosti na volené straně prvním hlasem je patrné, že o správném směřování jsou nejméně přesvědčeni komunisté. O nesprávném směřování jsou oproti zbytku voličů (22 %) ve větší míře přesvědčeni také voliči Trikolóry, kdy tento názor zastává necelá třetina z nich. Naopak potenciální voliči ANO jsou o správném směrování přesvědčeni v největší míře.

Tabulka: Vývoj ČR v očích voličů stran

Vyvíjí se správným směrem

Vyvíjí se nesprávným směrem

Nesměřuje nikam

53 %
13 %
34 %
Piráti
32 %
26 %
42 %
ČSSD
38 %
21 %
42 %
KSČM
22 %
40 %
38 %
KDU-ČSL
35 %
27 %
38 %
ODS

ANO

45 %
29 %
26 %
TOP 09
40 %
27 %
33 %
SPD
37 %
24 %
39 %
STAN
42 %
27 %
30 %
Trikolóra
29 %
32 %
38 %
Celkem
40 %
22 %
38 %

* Do kategorie Celkem spadají všichni respondenti, kteří uvedli preferovanou stranu (N = 793). Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté. V případě dalších stran s menším počtem voličů (TOP 09, Trikolóra, KDU-ČSL a STAN) je nutné brát výsledky s rezervou, jelikož hodnota statistické chyby u nich přesahuje 5 %.

Nadprůměrný zájem o politiku deklarují zejména potenciální voliči Trikolóry

Největší zájem o politiku uvádějí voliči Trikolóry, a to s velkým náskokem oproti voličům ostatních stran. Za nimi následují voliči TOP 09 a ODS a naopak nejmenší zájem o politiku proklamovali voliči KSČM, ČSSD a Pirátů.

Tabulka: Zájem o politiku dle volené strany

Velmi

Středně

Moc ne

Vůbec ne

6 %
47 %
35 %
12 %
Piráti
3 %
34 %
41 %
23 %
ČSSD
4 %
36 %
42 %
19 %
KSČM
7 %
27 %
42 %
23 %
KDU-ČSL
5 %
45 %
42 %
8 %
ODS

ANO

4 %
55 %
32 %
9 %
TOP 09
7 %
57 %
33 %
3 %
SPD
6 %
47 %
37 %
10 %
STAN
0 %
41 %
38 %
21 %
Trikolóra
18 %
48 %
27 %
6 %
Celkem
5 %
43 %
39 %
14 %

* Do kategorie Celkem spadají všichni respondenti, kteří uvedli preferovanou stranu (N = 793). Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté. V případě dalších stran s menším počtem voličů (TOP 09, Trikolóra, KDU-ČSL a STAN) je nutné brát výsledky s rezervou, jelikož hodnota statistické chyby u nich přesahuje 5 %.

Účastí ve volbách jsou si nejvíce jisti voliči KDU-ČSL

Nejjistější účast proklamovali voliči KDU-ČSL, Trikolóry, ANO, ODS a STAN. Voličská neúčast nejvíce hrozí u ČSSD, TOP 09, Pirátů či KSČM, přičemž právě ČSSD a KSČM mají ve své potenciální voličské základně největší podíl nerozhodnutých.

Tabulka: Pokud by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, šel / šla byste vy osobně volit?

Ano

Ne

Nejsem rozhodnut(a)

74 %
8 %
18 %
Piráti
65 %
17 %
18 %
ČSSD
49 %
20 %
31 %
KSČM
58 %
17 %
25 %
KDU-ČSL
83 %
3 %
14 %
ODS

ANO

74 %
9 %
17 %
TOP 09
70 %
17 %
13 %
SPD
64 %
12 %
24 %
STAN
73 %
6 %
21 %
Trikolóra
78 %
6 %
16 %
Celkem
68 %
12 %
20 %

* Do kategorie Celkem spadají všichni respondenti, kteří uvedli preferovanou stranu (N = 793). Volbu Zelených a Svobodných uvedlo jen velmi málo respondentů, a proto nejsou tyto strany v tabulkách zahrnuté. V případě dalších stran s menším počtem voličů (TOP 09, Trikolóra, KDU-ČSL a STAN) je nutné brát výsledky s rezervou, jelikož hodnota statistické chyby u nich přesahuje 5 %.

Výzkum realizoval neziskový ústav STEM ve dnech 24. 1. – 6. 2. 2020 na reprezentativním souboru 1062 respondentů – obyvatel ČR starších 18 let. Statistická chyba činí v tabulkách kolem ± 5 procentních bodů. Za voliče daných stran jsou považováni všichni respondenti, kteří se rozhodli u otázky “Pokud byste (přesto) šel (šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?” uvést preferovanou stranu, což učinilo 793 respondentů.

Renata Klánová

PR oddělení
renata.klanova@ih21.org

Jan Oreský

Výzkumné oddělení
jan.oresky@ih21.org

Přečtěte si více:

Průzkumy a analýzy
Blog: Bude se Janečkovou metodou volit do Senátu?
Příběh metody - jak to všechno začalo?