Za dostupnější volby

Inkluzivní volby

Za dostupnější volby

Zažili jste někdy situaci, kdy jste se vlivem vnějších okolností nemohli zúčastnit voleb? Museli jste být po oba volební dny v práci, a nemohli tak uplatnit svůj hlas? Bydlíte mimo své trvalé bydliště a jezdíte k volbám přes půlku republiky, anebo si vyřizujete voličský průkaz? Žijete v zemi, kde není česká ambasáda nebo by vás cesta k ní stála nemalé finanční prostředky? V Institutu se dlouhodobě zabýváme tím, jak pro občany zlepšit dostupnost demokratických voleb.

250 000

Čechů s volebním právem pobývá mimo ČR

24 z 28

zemí EU umožňuje volit korespondenčně

3 %

voličů použila v prezidentské volbě 2018 voličský průkaz


Ze statisíců Čechů žijících v zahraničí se voleb účastní jen zlomek oprávněných voličů (cca 3 %). Ale ani přímo v Česku nemají všichni voliči stejné podmínky pro účast ve volbách. Řešením by bylo zavedení korespondenční volby.

V Austrálii se na dálku volí již od roku 1877. V Evropské unii mohou občané volit s využitím poštovních služeb ve 24 zemích, a to včetně všech našich sousedů. V Německu je tato možnost dostupná už od roku 1957 a v Rakousku korespondenční hlasy významně ovlivnily výsledky posledních prezidentských voleb. Estonsko volí dokonce elektronicky a právě korespondenční volba je považována za předstupeň online voleb. Proč Češi stále nemohou odeslat svůj volební lístek poštou?

Abychom zvýšili povědomí o možnostech distanční volby a podpořili zavedení korespondenční volby v ČR, uveřejnili jsme v říjnu 2017 petici za zavedení korespondenční volby v ČR. V říjnu 2018 jsme s kampaní pokračovali v souvislosti s konajícími se volbami a předali poslancům Společné prohlášení autorů petic za zavedení systému korespondenční či elektronické volby pro občany České republiky žijící v zahraničí. Skutečnou potřebu občanů jsme také ověřovali v rámci průzkumu, který pro nás realizovala agentura MEDIAN, a který nám poskytl další cenná data.

Výzkum: Inkluzivní volby


Dlouhodobý výzkumný projekt „Inkluzivní volby“ mapuje situaci voličů, jejichž hlasy propadávají kvůli nemožnosti volit distančně. V rámci výzkumu nás také zajímají postoje veřejnosti a zákonodárců k reformám v této oblasti, především k zavedení možnosti korespondenční a elektronické volby.

Vzhledem ke klesajícímu počtu voličů v posledních letech se jedná o tematiku, které je třeba věnovat pozornost. Často se dnes hovoří o určité apatii a politické neangažovanosti v ČR i jinde v Evropě. Menší pozornost se však věnuje objektivním překážkám, jež brání občanům v účasti ve volbách a referendech. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel ČR, kteří se stěhují jak v rámci země, tak do zahraničí, může absence distančního hlasování znamenat skutečnou překážku volební účasti.

V zahraničí mohou voliči svůj hlas sice odevzdat na zastupitelském úřadě, ten však bývá v některých případech vzdálený i tisíce kilometrů. Cesta k volbám v takovém případě klade na voliče a voličky vysoké finanční i časové nároky.

Výzkum se v neposlední řadě zabývá případným dopadem zavedení možnosti korespondenční volby na volební situaci jednotlivých stran, popř. jiných zainteresovaných subjektů.

V první části výzkumného projektu „Volby v ČR formou korespondenčního hlasování“ budeme identifikovat nedostatky ve znalostech o dané problematice mezi občany ČR: