Chief Research Officer

Tanya Gibbs

Jsem zkušený pedagog, trenér a výzkumný pracovník se zkušenostmi z výuky financí, finanční kriminality a obchodního práva na vysoké škole. Jsem držitelem doktorátu z Institutu pokročilých právních studií na univerzitě v Londýně a MBA titulu z americké univerzity Sharjah. Moje vědecká činnost má mezinárodní přesah a na svém kontě mám recenzované publikace z oblasti marketingu, organizačního chování, vzdělávání a práva. Jako odborník na legislativní a regulační rámce mezinárodního boje proti praní špinavých peněz a financování boje proti terorismu jsem rozšířila své odborné znalosti o širší oblasti hospodářské kriminality včetně protikorupční a kybernetické bezpečnosti. Jako vedoucí výzkumný pracovník Institutu řídím, navrhuji a provádím teoretický i aplikovaný výzkum v oblasti demokratických inovací a veřejné volby.