Mathematical Modelling

Prokop Čech

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy a při studiích jsem začal pracovat v poradenské společnosti v oblasti daní. Rok po dokončení Karlovy Univerzity jsem se rozhodl prohloubit své znalosti ekonomie a zdokonalit se v právnické oblasti a odjel jsem do Holandska, kde jsem v Utrechtu vystudoval magisterský obor právo a ekonomie. Poté jsem nastoupil do energetické společnosti, ve které jsem se věnoval investicím do obnovitelných zdrojů energie a napomáhal tak transformaci klasické energetické společnosti k zelenější energetice. Tématu podpory obnovitelných zdrojů se věnuji i nadále v podobě doktorského studia. Do Institutu jsem nastoupil na jaře 2019. Hlavní motivací pro mě byl můj zájem o společnost, to, jak se tvoří, vyvíjí a možnost být toho součástí a trochu snad i tvůrcem. Ve svém volném čase rád cestuji do zapomenutých koutů světa, kde objevuji přírodu a taje místní kuchyně. Když jsem doma, rád obdivuji krásy České republiky, běhám a čtu.