Senior Project Manager

Petr Lebeda

Zaměřuji se na výzkum, spolupráci s akademiky, jsem konzultantem a projektovým manažerem. Od roku 2014 pomáhám nastavovat nejrůznější participativní projekty. Jsem v každodenním kontaktu s municipalitami a dalšími organizacemi. Koordinuji také výzkumný projekt Index participace hodnotící míru participace českých měst. Absolvoval jsem obor Politologie se specializací na demokratizaci a lidská práva na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Část magisterského studia jsem strávil na Sicílii na Universita degli Studi di Catania. Bohaté zkušenosti z praxe tak mohu efektivně skloubit s teoretickým studiem demokracie a participace. Jsem vášnivým sportovcem a miluji fotografii.