Evaluation Manager

Ondřej Timčo

Nastoupil jsem do Institutu v létě 2017, abych zkoumal přínosy Janečkovy metody (D21). Vystudoval jsem bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze a poté magisterský obor Politika, bezpečnost a integrace na University College London, kde jsem též získal doktorský titul za tezi ‘Korupce jako zpronevěra: Případ Lazarenko. Na UCL jsem vyučoval semináře o ruské politice a společnosti, tak i o sovětské a ruské zahraniční politice. Jsem oddaný inovaci mezinárodní politické ekonomie, ale zároveň i vaření, tanci a kytaře.