Founder & Visionary

Karel Janeček

Jsem matematik, podnikatel, autor antikorupční kampaně a alternativní volební Janečkovy metody (D21). Založil jsem Institute H21 v Praze s pobočkou v Indii a mnoho dalších organizací, mezi nimi například Nadační fond proti korupci. Teorii pravděpodobnosti a stochastickou analýzu jsem studoval na pražské MFF UK a ve Spojených státech na Carnegie Mellon University. Založil jsem společnost RSJ, která je celosvětově největším tvůrcem trhu na derivátových burzách v Chicagu a Londýně. Mimo svých obchodních aktivit věnuji mnoho svého času, energie a prostředků na aktivity proti korupci a podporu demokracie.