Director

Adam Růžička

"Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry." Masarykův citát vyjadřuje můj vztah k demokracii, kterou považuji za jeden z nejvznešenějších lidských vynálezů, o který máme zodpovědnost se dobře starat. Vzděláním jsem psycholog a kognitivní vědec. Vystudoval jsem bakaláře na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a magistra na University College London, kde jsem také několik let dělal experimentální výzkum. Ve svém bádání jsem se zaměřoval na biologické základy lidské řeči a studoval jsem mozek pomocí TMS a fMRI. Do Institutu jsem nastoupil v dubnu 2019. Zajímá mne psychologie demokracie, společenská polarizace, názorové bubliny a svoboda slova. V poslední době často přemýšlím nad tím, proč dobré lidi rozděluje politika. Rád běhám v lese, chodím do divadla a čtu romány.