Freiraum: První cesta do Marseille

17. 05. 2018

Spolupráce na projektu Freiraum začala již v roce 2017, nicméně k setkání s naší partnerskou organizací, feministickým vydavatelstvím Hors d’Atteinte, došlo až v letošním roce - nejprve v Praze, následně v Marseille. Výzkumníci IFD21, Ira Bliatka a Ondřej Timčo, se letos v dubnu setkali s Marií Hermann a Ingrid Balzard, aby se společně zamysleli nad tím, jak uchopit projekt Freiraum, jehož realizace bude probíhat až do roku 2019.

Na setkání v Marseille nebyli jen zástupci partnerských organizací, ale také Lena Birkhold, místní koordinátorka Goethe Institutu, který celou spolupráci zastřešuje. Celkově se jednalo o třetí setkání v rámci projektu Freiraum (Svobodný prostor). To úplně první proběhlo již v prosinci 2017 ve Varšavě, aby se spárovaly organizace z celé Evropy a společně se zamyslely nad tím, jak je to v evropských městech se svobodou. Celkem 38 poboček Goethe Institutu a jejich partnerů z občanského sektoru i umělecké sféry si vymění své otázky napříč celou Evropou. Na ně se potom budou snažit kreativně odpovědět. Po druhém setkání, které proběhlo v Praze, bylo nasnadě vydat se do Marseille. Je totiž také potřeba pochopit otázky a potíže, s nimiž se naši partneři během své práce setkávají, abychom finalizovali koncept naší spolupráce, která vygraduje za 12 měsíců.

Vydavatelství Hors d’Atteinte se soustředí na gentrifikaci a urbánní segregaci - téma, které je pro město tak typické. Marseille je druhé největší město Francie s populací 850 000 obyvatel. Rozpíná se podél 50 km dlouhého pobřeží a historicky platí za obchodní a migrační křižovatku mezi jižní Evropou a koloniální severní Afrikou (částečně Alžírskem, Tuniskem a Marokem). Při komentovaných procházkách městem, při diskusích o důležitých stavbách, ulicích a monumentech bylo snadné vysledovat, jak důležité sociální a politické otázky evropské historie tvarovaly městskou výstavbu. Vedle ikonických historických tvrzí, pozůstalostí antické obrany, se tyčí tzv. grands ensembles, sociální domy z poválečné doby, a vše doplňují moderní nákupní střediska a administrativní budovy, vybudované v rámci Euroméditerranée, největšího urbanistického projektu obnovy jižní Evropy.

Výlet do Marseille byl příležitostí přemýšlet o tom, jak bychom mohli společně co nejlépe využít svého talentu, nápadů a své odbornosti k tomu, abychom vytvořili relevantní projekt s pozitivním společenským dopadem. Během dvoudenní diskuse jsme se shodli na tom, že IFD21 poskytne Marseille moderní nástroje k zajištění veřejné participace. Pomůže tak místní komunitě dojít ke konsensu v tom, jak by měly fungovat a vypadat prostory jejich běžného života. Tyto „veřejné“ konzultace s obyvateli města následně utvoří příběh tří krátkých filmů, který odvypráví minulost, současnost a potenciální budoucnost a dotkne se témat globalizace a privilegií ve městě Marseille.

Další společné setkání proběhne v září. Do té doby budeme připravovat osnovu a rozvrh produkční fáze projektu. Už teď se velmi těšíme na pestré barvy podzimního Vieux Port.

Číst více: O projektu Freiraum - Svobodný prostor

Zůstaňte s námi v kontaktu

Děkujeme za odběr novinek!
Ouha! Něco se pokazilo při odesílání

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů