Freiraum

Freiraum

38

zapojených evropských měst

19

dvojic účastnících se institucí

2019

rok vyvrcholení projektu


Evropa prochází obdobím změn. Strany označované jako populistické nebo nacionalistické posilují v mnoha zemích své pozice. Skeptický postoj vůči Evropské unii, který nejlépe zrcadlí výsledek referenda o vystoupení Velké Británie, není v dnešní době ničím ojedinělým. Země jako Portugalsko, Španělsko a Řecko musely sáhnout k zavedení drastických úsporných opatření. Proces integrace probíhá v jednotlivých zemích různým tempem, přičemž nejmladší členové jako Rumunsko nebo Bulharsko v něm v nejbližší budoucnosti budou hrát pravděpodobně jen okrajovou roli. Evropa zkrátka stojí před různými výzvami a hledá na ně odpovědi.

Na výše popsanou situaci se rozhodlo zareagovat 38 poboček Goethe Institut a jejich partnerů (divadla, umělecká centra, neziskové organizace, vysoké školy, občanská sdružení a iniciativy). Společně se budou snažit koncepčně uchopit problematiku svobody jednotlivce, zaměřit se na konkrétní témata, která jsou palčivá pro dané lokality, a převést je do podoby relevantních projektů.

Projekt Freiraum (volný, svobodný prostor) byl spuštěn na setkání ve Varšavě začátkem prosince 2017. Díky výstupům ze vzájemných setkání či debat u kulatého stolu a s trochou štěstěny navíc se podařilo všech 38 účastnických organizací rozdělit do 19 párů. Jednotlivé dvojice měst měly jeden a půl roku na výměnu svých názorů a zkušeností a pochopení problematiky partnerského města.

Praha–Marseille

Naši partneři z města Marseille, vydavatelství Hors d’Atteinte, si položili důležitou otázku: „Jak mění sociální kulturní procesy jako gentrifikace nebo suburbanizace možnosti a zkušenosti v oblasti bydlení ve městě?“ Náš příspěvek k této problematice lze vyjádřit následující otázkou: „Dokážeme posílit inkluzivní dialog v prostředí do sebe se uzavírajících komunit a sociálních bublin tak, abychom jej oprostili od nenávistných výpadů a zajistili odpovídající důvěryhodnost informací?“ Obě otázky spolu úzce souvisí a hledání odpovědí bylo cílem našeho projektu vzájemné spolupráce na téma „Jaké jsou možnosti obnovy veřejného prostoru pomocí lepšího a širšího zapojení občanů v daném městském prostředí.“